Ledig stilling

Senja kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Gryllefjord sykehjem er et lite sykehjem , i hovedsak langtidsplasser, men det gis også korttidsopphold ved ledig kapasitet.  Det er både somatiske og demente pasienter ved sykehjemmet. 

Personalgruppa består av sykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og assistenter og jobber både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet .Hjemmetjenesten skal gi hjelp til hjemmeboende i bygdene i tidligere nordre Torsken og deler av tidligere Berg kommune – fra Elvevoll til Torsken.  Hjemmetjenesten er under oppbygning.                                   

Turnus og turnusordninger er stadig under vurdering i forhold til å bygge opp og tilpasse en tjeneste for framtiden.                                                                                                                                             

Gryllefjord sykehjem og hjemmetjeneste har kvalitet på tjenestene i fokus.  Vi ønsker at både hjemmeboende og sykehjemspasientene skal oppleve å mestre hverdagen, og at hjemmeboende skal ha mulighet til å være lengst mulig i eget hjem.

Vi har p.t ledig 100% stilling for SYKEPLEIER- 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeid i helgene er på dagtid, med beredskapsvakt fra 15.15 til 22.00

 

Arbeidsoppgaver:

I den daglige omsorgen for våre pasienter ønsker vi å skape et miljø der pasients trivsel og trygghet er i fokus. Vi planlegger aktiviteter ut fra tanken om å ta vare på pasientens ressurser og personlige ønsker, og gi hjelp der pasientens ressurser ikke strekker til. Vi har også fokus på å ivareta og inkludere pårørende i miljøet rundt pasienten. Det gjøres i form av faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike behov.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid i hjemmetjenesten er å foretrekke
 • Krav til førerkort kl B i 1 år
 • Gode skriftlige og muntlige formidlings- og kommunikasjonsevner på norsk
 • Gode datakunnskaper
 • Det åpnes for at  elever/studenter under relevant utdanning kan søke om komme i betraktning

Personlige egenskaper:

Senja Kommunes verdier er raus, fremoverlent og bærekraftig. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.

 • Interesse for å oppdatere eget fag
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til helhetstenking og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er løsnings- beslutnings og resultatorientert
 • Vilje og evne til nytenking
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med kompetanse og dyktige medarbeidere
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Fokus på brukermedvirkning
 • En kommune som satser på fagutvikling gjennom gode stipend ordninger
 • Vi har pågående prosess for å utvikle ulike gode turnusordninger.

For stillingen gjelder:

Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns-og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Det kreves politiattest ved tilsettinger.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkere blir offentliggjort, selv om søkere har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

 

Søkes via kommunens hjemmeside eller esycruit.no. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.