• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5434266
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 02.11.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Vi vil at alle, til tross for sykdommen, skal kunne oppleve mestring og leve aktive og meningsfulle liv. Og vi vil at personer med demens skal bli møtt med forståelse, respekt og et tjenestetilbud som bidrar til trygghet og forutsigbarhet.  

Utdrag fra nasjonal demensplan 2025. 

 

Flertallet av personer med demens bor hjemme og ønsker å fortsette med det. Samtidig vet vi at det ofte kan bli en utfordring å mestre daglige aktiviteter, både for den det gjelder, og for pårørende og nærkontakter. For å bidra til at disse menneskene får den bistanden og oppfølgingen de trenger, har hjemmetjenesten i Kongsberg egne stillinger som har ekstra fokus på demens. 

Hjemmetjenesten base Åsen søker nå ny sykepleier med ressursfunksjon innen demens. Avdelingen er samlokalisert sammen med to andre hjemmetjenesteavdelinger og rehabiliteringsteam. Det er et helthetlig godt samarbeid mellom avdelingene i hele tjenesten og med øvrige helse og omsorgstjenester. 

Hjemmetjenesten er i stor utvikling og vi ser etter deg med særlig stor interesse for fag og evne til å være nytenkende, utviklende og inkluderende.

Kort om stillingen

100% fast stilling med todelt turnus og per tiden arbeid 6. hver helg med langvakter. 20% av stillingen er forbeholdt funksjonen som ressursperson innen demens. Det er satt av èn dag i uken, i turnus hvor man jobber ut fra en egen funksjonsbeskrivelse, i tett samarbeid med kollegaer i kommunen.  

En ressurssykepleier skal blant annet: 

 • Fungere som en ressursperson for brukere og deres pårørende
 • Drive kartlegging og samtaleoppfølging med brukere og deres pårørende 
 • Ha oversikt over brukere i egen avdeling 
 • Bidra til gode tjenester til personer med demens
 • Være bindeledd og bidrar til samhandling mellom nivåene i helsetjenesten for den enkelte bruker
 • Delta i samarbeidsmøter på administrativt nivå 
 • Ha ansvar for undervisning, veiledning, rådgivning av kollegaer innen fagfeltet
 • Inngå i kommunens demensteam, delta på samlinger og pårørendeskole

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Konkurransedyktig lønn. Blant annet tilbys sykepleiere i turnus med mer en 10 års ansinnitet et tillegg på kr. 25.000, mindre enn 10 års ansinnitet et tillegg på kr. 15 000. I tillegg er det et funksjonstillegg for ressurspersoner. 
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssentre 

Innhold i stillingen

Som sykepleier hos oss skal du blant annet:

 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldene lovverk og krav til faglig kvalitet
 • Ivareta brukerens ressurser på en best mulig måte, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig
 • Delta i pleie og behandling av pasienter sammen med øvrige personale
 • Sørge for at legens forordninger blir gjennomført
 • Observere pasientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak
 • Utvikle tjenesten etter gjeldene målsettinger og fremme tverrfaglig samarbeid
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nytt utstyr og nye arbeidsmetoder
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra norsk kommunehelsetjeneste og/eller sykehus, eventuelt annen relevant erfaring
 • Videreutdanning innen demens vil være ønskelig
 • Arbeidserfaring innen fagområdet vil være en fordel
 • Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

 Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet 
 • Evne til å sette seg inn i andres situasjon og vise empati
 • Gode kommunikasjonsevner og flink til å knytte relasjoner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Mestrer å gjøre gode faglige prioriteringer gjennom arbeidsdagen
 • Evne til å bidra og skape et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Førerkort klasse B.

Annet

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.11.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5434266
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 02.11.2023