Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vil du ta del i en faglig spennende avdeling med varierte fagområder og en kollegagruppe som legger stor vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø?

I 8. etasje på Bærum sykehus, med panoramautsikt over den vakre fjorden vår, finner du oss på Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering (GSR). Her utreder og behandler vi pasienter med akutt hjerneslag, akutt geriatriske problemstillinger og pasienter med nevrologiske sykdommer. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse og har til enhver tid fokus på en effektiv og kvalitetsmessig pasientbehandling.

Hva kan du forvente hos oss?
Som vår nye medarbeider vil du oppleve et arbeidsmiljø preget av stor takhøyde, et inkluderende mangfold og kollegaer som ønsker hverandre vel i en travel hverdag. Vi er opptatt av sykepleie med helhetlig tilnærming til pasientene våre, vi jobber sammen for å utvikle oss innen våre fagområder  og vår dyktige fagsykepleier har en gang i uken internundervisning i aktuelle temaer.
Du vil få tilbud om en 100 % stilling, men om du ønsker en lavere stillingsprosent vil vi også gjerne høre fra deg.
Vil du utvikle deg videre sammen med oss? Vi ser frem til å høre fra deg!

Hva gjør vi på GSR?
Vår seksjon behandler akutte slagpasienter etter nasjonale og internasjonale retningslinjer:
- Overvåkning på akuttstue
- Trombolysebehandling
- Tidlig rehabilitering i godt tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, lege og sykepleier to ganger pr. uke
- På akuttstuen overvåker og følger vi pasientene tett og her skal vi til høsten styrke teamet med slagsykepleier.

Vi mottar geriatriske pasienter med akutt funksjonssvikt og arbeider etter den geriatriske modellen:
- Tverrfaglig utredning og behandling
- Diagnostisering i akuttfase
- Stort fokus på pasientens videre forløp
- Seksjonen fungerer som et kompetansesenter innen geriatri for hele Vestre Viken HF.

Vi inviterer aktuelle kandidater til intervjusamtaler fortløpende.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk, både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.
 • I tillegg mener vi det er en fordel om du:Har erfaring eller interesse innen fagområder som hjerneslag, geriatri og nevrologi.
 • Har videreutdanning innen geriatri

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi tenker at du trives med dynamiske arbeidshverdager og et arbeidsmiljø som gir av seg selv. Du bør være glad i mennesker og like å ta eierskap og ansvar for dine oppgaver. Hos oss verdsetter vi engasjement og motivasjon, og vi er opptatt av at alle skal ha det bra på jobb gjennom å dra lasset sammen. Arbeidsmiljøet består av medarbeidere med med ulike nasjonaliteter, og mangfoldet står sterkt hos oss. For oss er det viktig for med et sosialt felleskap hvor latteren sitter løst og alle blir respektert. 
Dersom du kjenner deg igjen i dette vil du sannsynligvis trives godt som sykepleier i vår seksjon. 

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • For tiden ønsketurnus og kalenderplan
 • For tiden tredelt turnus med arbeid hver 3. helg
 • God opplæring gjennom egne kompetanseplaner for nye medarbeidere
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035