• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  29.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5378971
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 21.10.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingene

Vi ønsker å utvide sykepleiergruppen vår, og søker derfor etter

 • 2 sykepleiere i 100% fast stilling.
  Vi har kalenderplan som gir mulighet for langvakter i ukedager og helg. Helgefrekvens er p.t enten hver 3. helg med normalvakter eller hver 6. helg dersom man ønsker langvakter.  I kalenderplan har hver enkelt gode muligheter for å påvirke egen turnus.

Tislegård bo- og behandlingssenter befinner seg sentralt i Kongsberg by, med ca 10 min gangavstand til sentrum. Sykehjemmet har 30 langtidsplasser som i hovedsak er for personer med demens med tilleggsutfordringer tilknyttet sin diagnose. Sykehjemmet har 4 små avdelinger, hver avdeling er tilknyttet egen hage.

Sykehjemmet er organisert under seksjon for institusjoner og heldøgns omsorgsboliger, og har samarbeid med de andre institusjonene i Kongsberg.

Sykehjemmet er nå en del av TØRN prosjektet, og befinner seg i en stor utviklingsprosess. Vi har laget en visjon vi jobber mot; Tislegård er kommunens kompetansesenter for demens. Ansatte har høy kompetanse og skaper gode øyeblikk. Vi har et godt og trygt arbeidsmiljø.
Visjonen setter fokus på kompetanse og det jobbes aktivt og strategisk med kompetanseheving hos alle ansatte.

I løpet av nær fremtid vil det gjøres om 8 plasser ved Tislegård fra langtidsplasser til korttidsplasser, dette vil gi nye oppgaver og nye, spennende utfordringer.

Tislegård søker nå deg som ønsker å bidra til å bygge opp et kompetansesenter. Vi ønsker oss engasjerte sykepleiere med en bevisst holdning til sin yrkesutøvelse, og som ønsker å bidra på veien mot å bli kompetansesenter i demens.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse og selvstendighet
 • God og omfattende opplæring, og veiledning etter behov.
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø som vi jobber aktivt for å beholde
 • Kollegaer med lang erfaring
 • Faglig utvikling
 • Gode muligheter for videreutdanning
 • Mulighet for deltagelse i tverrfaglige ressursgrupper innen demens, palliasjon osv.
 • Fagsykepleier i 100% stilling
 • Ledere som er tett på daglig drift
 • God oppfølging ved fravær, med fokus på ressurser og muligheter for tilstedeværelse
 • Kalenderplan med store muligheter for å påvirke egen turnus, som utarbeides og evalueres i et HMS perspektiv
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Turnustillegg på kr 25 000 for sykepleiere som har 10 års ansiennitet eller mer
 • Turnustillegg på kr 15 000 for sykepleiere med mindre enn 10 års ansiennitet
 • Gratis parkering

Innhold i stillingen

 • Helhetlig pasientoppfølging
 • Dokumentasjon og oppfølging
 • Vurdering, iverksetting og evaluering av tiltak
 • Gjennomføring av tester/kartlegginger, også i forbindelse med legemiddelgjennomgang
 • Kontakt og samarbeid med pårørende
 • Tett samarbeid med tilsynslege
 • Planlegge og gjennomføre legevisitt
 • Veiledning og undervisning av studenter og kollegaer
 • Skape trygghet, forutsigbarhet og struktur for pasientene, samt kollegaer
 • Blodprøver og laboratoriearbeid
 • Observasjon og kartlegging av vitale målinger i henhold til NEWS2, samt vurdering og iverksetting av tiltak
 • Medikamenthåndtering
 • Delegert ansvar i leder og fagsykepleiers fravær

Krav 
Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant arbeidserfaring

 • Gode norskkunnskaper
 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Beherske de vanligste IKT-verktøyene (GAT, Profil, Word o.l.) 
 • Du er kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du er strukturert, tydelig og raus overfor kollegaer
 • Du evner å gi og ta imot veiledning og er ansvarsbevisst
 • Du er løsningsorientert
 • Du har en pedagogisk tilnærming
 • Du har interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Du har gode samarbeidsevner og er fleksibel
 • Du har evne til å lytte, ta raske vurderinger og formidle disse
 • Du har en positiv innstilling og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Ønsker 

 • Erfaring fra demensomsorg
 • Relevant videreutdanning, eller ønske om å ta det

Formelle kvalifikasjonskrav
Norsk autorisasjon som sykepleier

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  29.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5378971
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
 • Oppdatert 21.10.2023