Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

I forbindelse med Nasjonal tarmkreftscreening er det behov for økt sykepleierbemanning ved gastroenterologisk poliklinikk og døgnområde.

Gastroenterologisk poliklinikk og døgnområde 9 søker etter sykepleier med stor interesse for gastrofaget, og som har lyst til å lære mer. 

Fast stilling sykepleier i kombinasjonsstilling : 60 % poliklinikk og 40 % døgnområde arbeide med 3 hver helg. 

gastroenterologisk poliklinikk er lokalisert på 2 steder, Kalnes og Moss. Arbeidsplassen vil være på er begge steder. Vi er en poliklinikk med høy kompetanse som utfører ulike undersøkelser /behandlinger : gastroskopi, koloskopi, ERCP, PEG, kapselendoskopi, manometri, ph barn/voksen. Vi har  sykepleierdrevet IBD /infusjons poliklinikk og  leverpoliklinikk. Poliklinikken er aktivt deltagende innenfor spennende studier med egne studiesykepleiere. Vi har et godt arbeidsmiljø med inkluderende kolleger, humor og sosiale samlinger.

Gastromedisinsk sengepost (døgnområde 9) er en veldrevet og spennende seksjon med høy aktivitet. Vi har 18 pasientrom fordelt med 9 rom på 2 tun. Våre inneliggende pasienter har sykdommer fra hele det gastromedisinske spektret, f.eks. inflammatoriske tarmsykdommer, refluksproblematikk, malabsorpsjon og leversykdom. Vi er særlig opptatt av god kontinuitet i pasientbehandlingen, og at alle pasienter skal ha en oppdatert behandlingsplan. Vi benytter elektroniske verktøy aktivt for å oppnå denne målsettingen. Vi har jevnlige fagdager innbakt i turnus, og jobber etter prinsippet om kontinuerlig forbedring av tjenesten.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Må inneha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Faglig engasjement og interesse for gastrofaget
 • Du må ha interesse for medisinsk teknisk utstyr og kunne bruke det
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne
 • Vi ønsker minst 2 års erfaring fra sykehus

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, lojal, strukturert og fleksibel
 • Du har pasienten i fokus.
 • Du har godt humør, helse og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig , men samtidig en lagspiller som viser glede ,initiativ og engasjement i arbeidet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Omstillingsdyktig
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Opplæring etter behov
 • Begge arbeidssteder har et godt arbeidsmiljø
 • Du vil møte faglige utfordringer og dyktige kollegaer
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.