Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimdal hjemmetjeneste har ledig to faste 100 prosent stillinger som sykepleier i turnus dag/kveld/helg. Det er også anledning til å arbeide langvakter på helg det vil si 14,5 timer per vakt tilsammen elleve helger i stedet for 17 helger (to av helgene er da ei lang vakt og ei normal vakt). Vi skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst.

Heimdal hjemmetjeneste er en av tolv enheter som yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene fremover.

Vi er et faglig og dyktig team av ulike medarbeidere både nyutdannede og de med lang erfaring. Hos oss er det hovedsakelig ansatt sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og helsefagarbeidere. Hos oss ønsker vi også lærlinger under utdanning og studenter i praksis hele året. Målet vårt er at pasienter skal bo lengst mulig hjemme med tilrettelagte tjenester og hverdagsrehabilitering er en del av vår arbeidsmetode. Vi legger vekt på at egenmestring og aktiviteter er en del av hverdagen for våre pasienter.

Enheten har startet opp med et arbeid for å se på oppgavefordeling internt for å bedre utnytte våre ressurser. Et eksempel på dette er implementering og anvendelse av SKUV. Dette innebærer tidlig intervensjon med kliniske observasjoner og vurderinger av deg som sykepleier. Vi ønsker deg med på laget og håper at du vil være med å starte dette arbeidet med oss. Vi har fagutviklersykepleier ansatt i enheten og et stødig sykepleier team som ønsker å arbeide sammen med deg. 

Vi har en svært varierende pasientgruppe med ulike behov og sammensatte diagnoser som gir rom for faglig utvikling. Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Heimdal hjemmetjeneste vektlegger kvalitet på våre tjenester og en god relasjon mellom ansatt/pasient/pårørende.

Trondheim kommune har mentorordning for nytilsatte sykepleiere. I tillegg vil du ha en fast avdelingsleder å forholde deg til, som også vil følge deg opp ekstra i den første tiden. 

For å få et lite innblikk i hvordan det er å jobbe i Trondheim kommune og hjemmetjenesten kan du se på denne videoen.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Du er velkommen til å ta kontakt for å få mer kjennskap til stillingen og andre ting du måtte lure på. Vi imøteser svært gjerne din søknad.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Du har førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Du har interesse for fagutvikling
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø for deg selv og for dine kolleger
 • Du er motivert, engasjert, har respekt og har interesse for den enkelte bruker
 • Du er tilpasningsdyktig og løsningsorientert, samt håndterer stressede situasjoner med trygghet og ro
 • Du liker å jobbe i turnus
 • Du ønsker en utfordrende og selvstendig jobb
 • Du har lyst og evne til å jobbe i hjemmetjenesten
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du er nysgjerrig og positiv til utvikling og endring

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr 14 dagers opplæringsprogram
 • Varierte arbeidsoppgaver og dager på jobb
 • Anledning til faglig videreutvikling
 • Internundervisning
 • Faste fagdager i turnus
 • Turnus med arbeid dag og kveld, med stor påvirkning på din arbeidsplan
 • Arbeidsfellesskap med mange dedikerte og trivelige kolleger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger