Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Virksomhet hjemmetjenester i Tønsberg kommune jobber for at brukere skal oppleve mestring, medvirkning og mening. Virksomheten består for tiden av 8 hjemmetjenestesoner, en sone for natt og enetiltak, Mestring og oppfølgingstjeneste og Praktisk bistand.

Har du lyst å være med å utvikle fremtidens hjemmetjeneste sammen med en faglig sterk og engasjert gjeng? Kom til oss ! Vi har ledig 100 % fast stilling. 

Vi ønsker at våre brukere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi tilbyr tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og som er tilpasset den enkeltes behov. Vi har høy fokus på fag og kvalitet. Det er stor variasjon i arbeidshverdagen, og det er rom for å bidra inn med faglige vurderinger. Re er en stor geografisk sone, som yter tjenester til ca 150 hjemmeboende brukere. Personalgruppen består av sykepleiere, fagarbeidere og assistenter som jobber sammen i det daglige rundt våre brukere.  Vi ønsker at ansatte er med på å utvikle fremtidens hjemmesykepleie, i tråd med de nye utfordringene vi møter innen pasientsikkerhet, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 

Vi søker deg som trives med å jobbe selvstendig, er pålitelig, fleksibel og har lyst til å bidra til det beste for våre innbyggere. Vi har årsturnus, som betyr at man kan legge inn ønsker for turnus for 52 uker av gangen. Vi tilbyr et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling. Nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og god humor følger med. 

Vi har trivelige, lyse lokaler, samt gratis parkering i oppvarmet parkeringshus. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Utføre pleie- og omsorgsoppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Sikre brukermedvirkning
 • Digital hjemmeoppfølging
 • Iverksette, dokumentere og evaluere tjeneste
 • Praktiske sykepleierprosdyrer som blant annet dialyse, sårstell, væskebehandling og lindring ved livets siste dager
 • Legemiddelhåndtering 
 • Samarbeid med  kolleger, pårørende og andre offentlige instanser
 • Veilederansvar for kolleger, studenter og elever
 • Kollegaveiledning

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Førerkort klasse B
 • Digitale ferdigheter 
 • Gode norskkunnskaper. Gjelder både skriftlig og muntlig 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse for og / eller erfaring med hjemmebaserte tjenester
 • Erfaring fra andre kommunale tjenester

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse og faglig engasjement
 • Utøve et godt medarbeiderskap 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode kolleger
 • Et spennende fagfelt i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gratis parkering i oppvarmet parkeringskjeller

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost