• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5056926
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 17.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Ved Selfors sykehjem avd. Kårstua er det ledig:

 • 100% fast stilling som sykepleier fra 01.07.2023/vikariat helsefagarbeider fra 01.07 2023 - 01.03.2024

Vi er et sykehjem med flotte lokaliteter for beboere og ansatte.


Kårstua er en demenspost med 20 beboere. Avdelingen har 3 enheter med 8+6+6 beboere.
Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med miljøarbeid og utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene.
Vi har et godt arbeidsmiljø, stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus.
Vi jobber med å implementere velferdsteknologi på flere arenaer i hverdagen. Vi jobber med å innføre sykepleierteam ved sykehjemmet.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:

 • Varierte oppgaver i avdelinga knyttet til stell, pleie og miljøarbeid overfor beboerne i avdelinga. Samt pårørendekontakt. 
 • Primærkontaktarbeid og særskilt oppfølgingsansvar for gruppe av beboere, sammen med primærkontakter. 
 • Veiledning av kollega, elever, studenter og lærlinger 
 • Sykepleiefaglig ansvar i egen avdeling og ved andre sykehjemsavdelinger ved behov. 
 • Inngå i sykepleierteam for sykehjemmet når det er klart 

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Helsafagarbeider kan søke på stillingen som vikariat fram til 01.03.2024

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra spesialavdeling for personer med demenssykdom er en fordel 
 • Demensomsorgens ABC eller annen utdanning/kurs innenfor geriatri eller eldreomsorg er ønskelig, men ikke et krav 

Personlig egnethet / personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner   
 • Du viser engasjement, redelighet og respekt   
 • Du er tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste. 
 •  Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering

• Godt tverrfaglig arbeidsmiljø

 

Arbeidstid: Turnus, fortrinnsvis todelt turnus med enkelte netter.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type.
Oppgi i søknaden hvilken av stillingene du søker på og om du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur.
Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingssykepleier Bodil Holten tlf.: 751 46825 eller e-post: bodil.holten@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 29.03.2023

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5056926
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 17.05.2023