• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5053800
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen

Hvittingfoss er et lite tettsted helt sør i Kongsberg kommune, og veldig sentralt i forhold til byer i Vestfold og Telemark. Hvittingfoss bo- og behandlingssenter (HBBS) har 28 plasser for personer med behov for heldøgns omsorg. Sykehjemmet ligger i rolige og idylliske omgivelser ved Lågen. Sykehjemmet er organisert under seksjon for institusjoner og heldøgns omsorgsboliger, og har samarbeid med tre andre sykehjem i Kongsberg. Vi har tilknyttet dagsenter som er organisert i egen avdeling. I tillegg har vi både Sentrumsveien (bolig) og hjemmetjenesten base Hvittingfoss rett i nærheten. Vi har totalt ca. 40 ansatte i turnus.

Hvittingfoss bo- og behandlingssenter har pasienter med ulike diagnoser og sykdomsbilder. Det er et godt miljø for pasientene, skapt av kreative og engasjerte ansatte. Vi har ansatte som liker faglige utfordringer, og jobber bevisst med å styrke kompetansen vår. Vi er opptatt av å inneha høy kompetanse hos våre medarbeidere slik at man er rustet til å kunne håndtere alle situasjoner. Det er kontinuerlig ansatte i et utdanningsløp; både studenter, elever, lærlinger og formelle videreutdanninger. Vi er konstant i utvikling og omstilling og har nettopp fått installert ny velferdsteknologi. Det jobbes også med arbeidsmiljø og oppgavefordeling, med mål om at alle ansatte skal oppleve å ha en spennende arbeidsplass som gir mulighet for mestring og utvikling.

Sykehjemmet har både assisterende avdelingsleder og fagsykepleier, og søker nå deg som ønsker å bidra til å rigge et sykehjem for fremtiden. Vi ønsker oss en engasjert sykepleier med en bevisst holdning til sin yrkesutøvelse, og som ønsker å bidra med forbedringsarbeid.

Vi har ledig følgende stilling for sykepleier;

 • 100% fast stilling, pt med arbeid i kalenderplan med langvakter p.t. hver 6. helg. I kalenderplan har hver enkelt gode muligheter for å påvirke egen turnus.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse og selvstendighet
 • Opplæring og veiledning etter behov, samt fadderordning
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Et robust og godt fagmiljø
 • Vi har et godt arbeidsmiljø som vi jobber aktivt for å beholde
 • Kollegaer med lang erfaring
 • Faglig utvikling
 • Mulighet for videreutdanning
 • Mulighet for deltagelse i tverrfaglige ressursgrupper innen demens, palliasjon osv.
 • Fagsykepleier i 100% stilling
 • Ledere som er tett på daglig drift
 • God oppfølging ved fravær, med fokus på ressurser og muligheter for tilstedeværelse
 • Godt samarbeid med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, spesialisthelsetjenesten og andre relevante samarbeidspartnere
 • Kalenderplan med store muligheter for å påvirke egen turnus, som utarbeides og evalueres i et HMS perspektiv
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Turnustillegg på kr 25 000 for sykepleiere som har 10 års ansiennitet eller mer
 • Turnustillegg på kr 15 000 for sykepleiere med mindre enn 10 års ansiennitet
 • Gratis parkering
 • Røykfri arbeidsplass

Innhold i stillingen

 • Helhetlig pasientoppfølging
 • Dokumentasjon og oppfølging
 • Vurdering, iverksetting og evaluering av tiltak
 • Gjennomføring av tester/kartlegginger, også i forbindelse med legemiddelgjennomgang
 • Kontakt med pårørende
 • Tett samarbeid med tilsynslege
 • Veiledning og undervisning av studenter og kollegaer
 • Skape trygghet, forutsigbarhet og struktur for pasientene
 • Blodprøver og laboratoriearbeid
 • Observasjon og kartlegging av vitale målinger i henhold til NEWS2, samt vurdering og iverksetting av tiltak
 • Medikamenthåndtering
 • Delegert ansvar i leders fravær

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisasjon som sykepleier

Vi søker deg som har
Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant arbeidserfaring

Kompetanse

 • Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon
 • Beherske de vanligste IKT-verktøyene (GAT, Profil o.l.) 

Ønskede egenskaper

 • Du er kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du er strukturert, tydelig og raus overfor kollegaer
 • Du evner å gi og ta imot veiledning
 • Du er ansvarsbevisst 
 • Du har interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid
 • Du har evne til å samarbeide og er fleksibel
 • Du har evne til å lytte, ta raske vurderinger og formidle disse
 • Du har en positiv innstilling og er med på å videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5053800
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune