Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Ved kirurgisk avdeling, post 3E  er det ledig følgende stilling for sykepleier:

75 % fast stilling og 100% sykevikariat

Ved evt. intern rokkering, kan det bli ledige andre stillingsprosenter. Det bes oppgitt om dette også er av interesse.

Kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden i Webcruiter.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier
  • Erfaring fra ortopedi

Personlige egenskaper:

  • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
  • Gode pensjonsordninger gjennom KLP