Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier- 50% fast stilling Nasjonal kompetansetjeneste for palliasjon til barn og unge (NKPBU)

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nasjonal kompetansetjeneste for palliasjon til barn og unge (NKPBU) er en nyopprettet kompetansetjeneste som er lokalisert til OUS og Barne- og Ungdomsklinikken (BAR). Kompetansetjenesten er ikke tiltenkt klinisk aktivitet. I BAR har vi allerede et klinisk regionalt palliativt team for barn og unge (PALBU).

NKPBU vil være ansvarlig for kompetanseoppbygging og -spredning, veiledning og rådgivning til tjenesteytere i spesialisthelsetjenesten, primært via samarbeidspartnere i de regionale, barnepalliative teamene og i regionale nettverk. NKPBU skal bidra til utvikling av fagområdet gjennom deltakelse i relevante forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. NKPBU er planlagt tverrfaglig sammensatt med barnelege, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut og en merkantil medarbeider. I tillegg vil det være en representant fra Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord i en 10%-stilling hver som er tilknyttet tjenesten. 

NKPBU vil være organisert under Barneavdelingen for nevrofag (BNE) og Seksjon for barnenevrologi (BNS) i Barne- og ungdomsklinikken (BAR) ved OUS.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Betydelig erfaring innen palliasjonsfeltet, helst hos barn og unge
 • Du må beherske norsk og engelsk meget godt, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Trives med å jobbe i et lite team i en stor og kompleks organisasjon  
 • Er motivert for å bygge opp et landsdekkende kompetanesetjeneste

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)