Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 50% fast

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 24 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Kirurgen har mange spennende arbeidsoppgaver. I tillegg til sengepost bemanner vi dagkirurgisk -og plastikk kirurgisk avdeling.

Vi drifter elektivt mottak av våre pasienter som skal inn til kirurgiske inngrep.
Vi drifter ukentlig pasientskole for protesepasienter.
Vi har høy aktivitet innen ortopedi, generell kirurgi og plastikk kirurgi, i tillegg til ortopedisk og kirurgisk ø- hjelp.

Hos oss legger vi vekt på personlig utvikling, i tillegg til utvikling av gode samarbeidsevner i et tverrfaglig miljø.
Vi samarbeider tett med andre seksjoner på sykehuset, og prøver å utnytte ressursene der vi trenger dem mest. Du må beregne noen vakter på medisinsk avdeling.
Kirurgisk sengepost har 3 delt turnus med ønsketurnus
Vi tilrettelegger for fagutvikling gjennom eksterne og interne kurs og fagdager.
 

Det er ledig 50% fast sykepleier fra medio februar 2023. Opplæring vil bli gitt.

Det er ønskelig at kopi av relevant utdanning og kopi av tjenesteattester fra tidligere arbeidsforhold legges ved søknaden. Ønsker 2 stk referanser - siste referanse fra siste arbeidsgiver.

Ved intern omrokkering kan det bli ledig andre stillingsforhold og stillingsbrøker. 

Arbeidsoppgaver:

 • Vi er et akutt sykehus og arbeidsdagene varierer.
 • Mottak, behandling, pleie og oppfølging av kirurgiske, ortopediske og plastikk pasienter 
 • Del av tverrfaglig team rundt pasientene
 • Dokumentasjon i Dips
 • Aktiv deltakelse i arbeidsmiljøet 
 • Veiledning og opplæring av sykepleiere, studenter og helsefagarbeidere

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra kirurgisk/ ortopedisk aktivitet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Endringsvilje
 • Trives med høyt arbeidstempo 
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Ønsketurnus hele året
 • Ei avdeling i utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.