Ledig stilling

Elverum kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Moen sykehjem avdeling 2 søker sykepleier med gruppelederansvar i 100 %  som har pasienten i fokus, er engasjert og verdsetter 
fag- og utvikling i arbeidshverdagen høyt.

Vi søker deg som er motivert og interessert for å ha det faglige ansvaret i avdelingen og jobbe med den geriatriske pasienten.

Moen sykehjem har totalt 37 sengeplasser. Avdeling 2 er en langtidsavdeling med 13 beboere, hvor hjelpebehovet er varierende og individuelt.

Sykepleiefaget ved sykehjem har endret seg betydelig de siste årene. Samhandlingsformen gir i økende grad komplekse problemstillinger hos pasientene,
noe som krever sterk faglighet hos våre ansatte. Kvalitet i tjenesten og arbeidstrivsel verdsettes høyt. 

Stillingen er innarbeidet i todelt turnus med arbeid hver 3. helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sammen med avdelingsleder ha ansvar for avdelingens faglige utvikling 
 • Sammen med avdelingsleder ansvarlig for fagmøter i avdelingen 
 • Medikamenthåndtering etter gjeldende lover og regler samt sykehjemmets rutiner
 • Være en pådriver, veilede og utvikling av dokumentasjon, oppbygging og oppfølging av tiltaksplaner 
 • Veilede og samarbeide med pasienter, kollegaer, pårørende, studenter og andre tverrfaglige instanser etter kommunens verdigrunnlag, åpenhet, ærlighet og respekt
 • Kartlegging- og bruk av kartleggingsverktøy  -
 • påse at IPLOS/ADL blir utført jft prosedyre
 • Påse at det er vurdert samtykkekompetanse-evt fattet vedtak om tvang, jfr. pasient -og brukerrettighetsloven §4 a 
 • Omsorg, observasjon og oppfølging av behandling hos pasientene, sammen med kollegaer og sykehjemmets lege
 • Sykepleiefaglig ansvar for pasientenes medisinske behov sammen med kollegaer og sykehjemmets lege
 • Ansvar for pasientregnskapet i avdelingen jfr.prosedyre 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring som sykepleier, og interesse innenfor geriatri
 • Beherske IKT-verktøy, gjerne erfaring med dokumentasjonssystemet Gerica
 • Politiattest med plettfri vandel må fremlegges ved tilbud om stillingen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Har evnen til refleksjon og omstilling
 • Evnen til å skape tillit, veilede, motivere og være en pådriver i faglige utviklingsprosesser
 • Være trygg i rollen som sykepleier
 • Aktivt holde seg faglig oppdatert. 

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldene lov, forskrift og avtaleverk
 • Offentlig pensjonsordning
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et aktivt og positivt miljø som er i kontinuerlig utvikling.