Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Bemanningsenheten er en tverrgående enhet mellom Kristiansand og Arendal som har ansatt ca. 65
sykepleiere/ helsefagarbeidere, som jobber på en enhet (moderpost) og kombinerer dette med arbeid på flere enheter, eller hele stillingen i Bemanningsenheten.

Enheten har ansatt 5 koordinatorer som håndterer bestillingen av ledige vakter fra enhetene, og booker ut egne ansatte, og timelønnede vikarer. Vi har også en fagsykepleier som følger opp de ansatte faglig.

Bemanningsenheten er organisert i Organisasjonsavdelingen som er  en av fem sentrale staber og består av HR-seksjonen, Kompetanseenheten, Sykehusprestene og Bemanningsenheten.

Sørlandet sykehus HF (SSHF)  ønsker å sentralisere oppgaver knyttet til bemanning for å bidra til en mer effektiv administrering av vikarer og øke kvaliteten på tjenesten vi yter.

Bemanningsenheten samarbeider godt med SSHF sine sengeposter og poliklinikker i Kristiansand og Arendal formidler kompetente og sykepleiere  til Barneavdelingen,  Akuttmottak, Pasienthotell, Kirurgiske og Medisinske sengeposter, Medisinsk poliklinikk og  Dialyseenheter. 

Rehabiliteringsenheten (ESR) tilbyr døgnbasert spesialisert rehabilitering i hovedsak for pasienter som har fått hjerneskade, slag, multitraume, benamputasjon. Enheten har 22 senger, samt dagpolikliniske pasienter.  

Vi har ledig:

2 x 100% st. fast som sykepleier i kombinasjon mellom ESR og Bemanningsenheten

Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledige.

Arbeid for tiden 3-delt turnus med arbeid p.t. 3. hver helg + 2 ekstra helger i året.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt i Bemanningsenheten:  

 • Vil din kompetanse bli benyttet på de aktuelle avdelinger og poster. 
 • Sykehusets behov, ditt ønske og din kompetanse vektlegges i forhold til arbeidssteder  
 • Opplæring vil bli gitt slik at din kompetanse kan brukes på 3 enheter

Som ansatt på ESR:

 •  Sykepleie til pasienter med behov for spesialisert rehabilitering 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig om muntlig 
 • Erfaring fra sykehus og kjennskap til de forskjellige fagområdene vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evner å arbeide selvstendig, men også fungere i team.
 • Må kunne takle å arbeide på flere enheter 
 • Ha sans for nye utfordringer 
 • Serviceinnstilt 
 • Trives i et aktivt og travelt miljø 
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i ditt møte med pasienter og kolleger. 
 • Må kunne håndtere en hektisk arbeidshverdag 
 • Må ha faglig engasjement 
 • Personlige egnethet vektlegges  

Vi tilbyr:

 • Planlagt og god opplæring.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass. 
 • Utviklingsmuligheter 
 • Pt. Fleksibel turnus 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Kompensasjon for arbeid på flere sted