• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959107
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Rana kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca 400 dyktige medarbeidere.

 Nå vil vi ha deg med på laget!

 Vår visjon er åpenhet- respekt- samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Ved Selfors sykehjem avdeling Selfors stua er det ledig

 • 100 % fast stilling som sykepleier, fra 01.03.2023

 Selfors sykehjem er et sykehjem med flotte lokaler.

Ved Selforsstua er det 20 beboere med ulike somatiske sykdommer. Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene. Vi jobber med å implementere velferdsteknologi på flere arenaer i hverdagen Vi har vennlighet som strategi, og stiller høye krav til kvalitet på tjenesten hvor vi alltid skal ha beboeren i fokus. Vi samarbeider om sykepleierressursene på tvers av alle avdelingene på Selfors sykehjem
Som ansatt har du blant annet anledning til å benytte et godt utstyrt treningsrom med tilhørende badstue og trimbøker på ulike turmål i nærmiljøet

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Varierende og interessante arbeidsoppgaver og spennende faglige utfordringer
• Spennende primærkontaktarbeid med spesielt ansvar og oppfølging av enkelte brukere
• Bidra i internundervisning på egen avdeling
• Veiledning av studenter og elever

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet våren -23 oppfordres til å søke. En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent utdanning og autorisasjon
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjenester i Rana kommune.
• Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk.
• Du trives i møtet med pasienter og pårørende.
• Du er tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet.
• Du er en god rollemodell for dine kollegaer og studenter i praksis.

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Internundervisninger og faglig oppdatering med gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse
• Godt arbeidsmiljø og faglig engasjement
• Treningsrom med tilhørende badstue

Arbeidstid: Turnus

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Seksjonsleder Hilde Solheim Nilsen, tlf.: 97126857 eller epost: hilde.nilsen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 06.02.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959107
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune