• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959105
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca 400 dyktige medarbeidere.

Nå vil vi ha deg med på laget!

Vår visjon er åpenhet- respekt- samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Ved Ytteren korttidsavdelingen er det ledig

 • 100 % fast stilling som sykepleier, fra 01.04.2023

Avdelingen har 13 korttidsplasser. Pasienter på korttidsplass tilbys tidsbegrenset opphold, for kartlegging, vurdering, pleie, behandling, opptrening og avlastning. Hos oss får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter.
Du møter både akuttsituasjoner, og kroniske lidelser som fordrer langsiktig behandlingstilnærming.
Her vil du jobbe i et team: I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere har vi legedekning og samarbeid med rehabiliteringstjeneste og hjemmetjenester og tildelingskontor.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Dersom vi ikke får nok kvalifiserte søkere kan sykepleiestudenter på 6.semester ansettes. Ansettelsen forutsetter da at autorisasjon foreligger innen utgangen av juni 2023
 • Arbeidserfaring med jobb i korttidsavdeling er en fordel
 • Gode samarbeidsevner
 • Har evner til å jobbe selvstendig og i team
 • Beherske en jobbsituasjon med turnover av pasienter
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
 • Gyldig politiattest

Personlig egnethet / personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert og handlekraftig.
 • Du trives i møte med pasienter og pårørende
 • Du har interesse eller kompetanse om veiledning, motivering og opplæring
 • Du evner å ta ansvar, jobbe selvstendig og strukturert
 • Du er en bidragsyter til samhandling og et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Internundervisninger og faglig oppdatering
 • Stipendordninger ved relevant videreutdanning
 • Godt arbeidsmiljø

Arbeidstid: fortrinnsvis 2 -delt turnus. Det kan bli aktuelt med enkelte vakter på natt. 

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Avdelingssykepleier Laila Edvardsen, tlf: 751 44043, eller epost laila.edvardsen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 06.02.2023

 

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4959105
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune