Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sykepleier

Boganes sykehjem ligger i naturskjønne omgivelser i Gauselvågen.
Sykehjemmet har 64 beboerrom fordelt på somatisk langtidsavdelinger, skjermet demensavdelinger og en palliativ enhet.
Hver avdeling er organisert i små enheter med 8 beboerrom. 

Vi har ledig en 100 % sykepleier stilling, på somatisk langtidsavdeling, med arbeid hver 3 helg. 

Hos oss får du muligheten til å bidra med din sykepleiefaglige omsorg i en viktig fase av beboerens liv.

Du får muligheten til å utvikle din kliniske fagkompetanse og jobbe tverrfaglig - samtidig som du er med å skape gode hverdagsøyeblikk for hver enkel. 

Sykehjemmet har eget fagteam hvor sykepleierne er organisert på tvers av avdelingene. Fagteam veileder og gir råd til avdelingene. Stillingen som nå lyses ut er i avdeling, du vil jobbe tett sammen med sykepleierne i fagteam og bistå inn ved anledning. 

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier veileder du og gir råd til avdelingene, du gjør kliniske observasjoner, undersøker, håndterer medisiner, dokumenterer i pasientsystem, utarbeider tiltaksplaner og deltar i brukersamtaler. 
Vi er opptatt av å utvikle faget og tjenestetilbudet, og tilbyr alle våre ansatte fagmøter, kurs og internundervisning.

Sykepleiefaglig ansvar for beboerne på somatisk langtidsavdeling, samt sikre at beboerne mottar nødvendig stell, pleie og omsorg. 

Sikre god kontakt og samarbeid med pårørende som gjelder beboers helsetilstand. 

I samarbeid med sykehjemslege sikre at beboer mottar nødvendig medisinsk behandling.

Sykepleiefaglige prosedyrer.

Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper og aktuelt lovverk.

Rapportering i cosdoc, samt medvirke til gode tiltaksplaner for beboerne, gjennomføre tiltak og evaluere.

Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Tverrfaglig samarbeid og faglig veiledning av kollegaer.

Ansvar for legemiddelhåndtering i avdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen krever utdanning med norsk autorisasjon som sykepleier, HPR nummer må oppgis i søknad.
 • Det er et krav at ansatte evner å kommunisere tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig.
  Søkere utenfor Norden må kunne dokumentere bestått B2-test i norsk.
 • Gyldig politiattest kreves.
 • Grunnleggende IKT - ferdigheter og erfaring med journal og dokumentasjon

Personlige egenskaper:

 • Du ønsker å bidra til at beboerne skal oppleve god livskvalitet og setter pasientens ønsker og behov i fokus.
 • Evne til å møte enkeltpersoner med respekt, ydmykhet og tålmodighet.
 • Gode samarbeidsevner og ønsker å ivareta et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ta ansvar.
 • Evne til å gi og ta imot veiledning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Turnus med arbeid hver 3 helg.
 • God opplæring for nyansatte. 
 • Internundervisning. 
 • En tverrfaglig arbeidsplass med gode muligheter for faglig utvikling. 
 • Utfordrende og spennende oppgaver i godt arbeidsmiljø.
 • Bedriftshelsetjenestetilbud til alle ansatte.
 • Gode kollektivtilbud (buss/ tog), samt parkeringsmuligheter.
 • Alle ansatte i Stavanger Kommune omfattes av gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og fritidsulykkeforsikring.
 • Kommunen har i tillegg velferdsordninger som bedriftsidrettslag, HjemJobbHjem avtalen, Stavangerkortet, treningsavtaler m.m
 • Lønn etter gjeldende tariff.