Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Velkommen til å jobbe med oss på en spennende seksjon!

Hjerte, hormon, nyre og geriatri er slått sammen til èn stor seksjon i det nye sykehusbygget. Vi har 33 senger til sammen, fordelt over to avdelinger. Vi behandler akutt oppstått sykdom, utredning av sykdom samt oppfølging av kroniske lidelser.

Avdelingen er delt med fagfeltene hjerte, endokrinologi og nyre i den ene etasjen, og geriatri i den andre etasjen.
Hjerte-, endo- og nyreposten behandler pasienter innenfor følgende fagområder: Hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, og brystsmerteproblematikk, samt sykdommer i nyrene som høyt blodtrykk, nyresvikt, nyretransplanterte og dialysepasienter. I tillegg har vi diabetespasienter og andre hormonsykdommer. Det er en variert seksjon med fokus på utredning, behandling/justering av medisinsk behandling og opptrening/mobilisering etter invasiv behandling og operasjoner. Avdelingen preges av høy aktivitet og kort liggetid.

Geriatrisk sengepost behandler pasienter med akuttgeriatriske problemstillinger og alderssykdommer. Sengeposten har spesialkompetanse innen området geriatri og tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og farmasøyt.

Vi søker etter en engasjert og fleksibel sykepleier i 100% stilling, 3-delt turnus.

Hos oss vil du møte spennende, faglige utfordringer sammen med flinke og engasjerte medarbeidere. Vi jobber i team så du vil oppleve at vi samarbeider godt om pasientene. Vi har et godt og raust arbeidsmiljø, og håper du vil bli en del av dette. Vi oppfordrer også sykepleierstudenter som er ferdig utdannet til sommeren til å søke

Startdato etter avtale med leder.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
  • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

  • Du må kunne takle en hektisk arbeidshverdag
  • Blid og positiv
  • Strukturert og nøyaktig
  • Liker å jobbe i team
  • Være kreativ og fleksibel
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

  • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.