Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være med å utvikle fremtidens hjemmetjeneste i et trivelig arbeidsmiljø? Da vil vi gjerne ha deg som vår kollega!

Vi har en fast 100% stilling, og vi har et svangerskapsvikariat 80% (med mulighet for 100%) fra dags dato frem til 31.01.2024.

Vi er en hjemmesykepleiesone, som holder til på Træleborg, og dekker områdene Træleborg, deler av sentrum, Kaldnes og omegn (til kommunegrense Færder) og Husøy. I tillegg har vi Træleborg seniorsenter med 37 kommunale omsorgsleiligheter i sonen vår. Tjenesten er her organisert som hjemmetjeneste, der brukere av tjenesten mottar tjenester i eget hjem.

Du, vår nye sykepleier er en person som er positiv, nytenkende, og utviklingsvillig. Vi har et positivt og godt arbeidsmiljø, med mange faglig sterke kollegaer. Vi vil ta godt vare på deg om du er nyutdannet og skal ut i din første jobb, like velkommen er du som har mange års erfaring fra sykepleieyrket. Vi er åpne for nytenking og gode ideer til hvordan vi best mulig kan gi gode hjemmetjenester innenfor gjeldende rammer.

Vår målsetting er at brukerne våre skal få lov til å bo hjemme hele livet, hvis dette er ønskelig og faglig forsvarlig.

I vår personalgruppe har vi AKS-sykepleier, og vi har ansatte med ulike videreutdanninger i bl.a psykiatri, sår, ernæring, kreft og palliasjon.

Vi har et levende og godt fagmiljø, er nytenkende og i stadig utvikling.

Vi har fokus på helhetlig pasientforløp og pasientsikkerhet. Hjemmetjenesten er i stor utvikling og etter samhandlingsreformens inntreden med kort liggetid på sykehus, utfører vi i dag mange oppgaver i hjemmene, som tidligere ble gjort på sykehus. Du som er redd for å miste prosedyrene og sykepleiefaget, trenger derfor ikke å være redd for å søke jobb i hjemmetjenesten.

Vi ønsker alle velkommen, men banker hjertet ditt ekstra varmt for geriatri eller demens, så er du sterkt ønsket i vår ansattgruppe. Vi har stort fokus på fagutvikling.

Vi jobber todelt turnus der arbeidstidene for tiden er fra 0730-15 på dagvakt og 15-2230 på kveldsvakt. Vi jobber hver 3. helg i vakter med normallengde. I en normal 100% stilling vil du da ha ca 9-10 kveldsvakter på 6 uker. Vi ser på muligheten for å gå over til årsturnus på sikt.

Vi  fokuserer på en helsefremmende turnus og ved utarbeidelse av turnus, har vi stort fokus på å lytte til ansattes ønsker. Vi mener fornøyde ansatte gir av seg selv og det fører til godt arbeidsmiljø, fornøyde brukere og høy faglig standard. Vi mener også at turnuslivet skal kunne kombineres med et godt familieliv og fritid.

Som et rekrutteringstiltak i Tønsberg kommune tilbys startlønn tilsvarende 8 års ansiennitet, og selvsagt reell ansiennitet om du har lang fartstid. Kommunen er organisert under KS, som har 16 års ansiennitetsstige pr tid.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig oppgaver og prosedyrer bl.a sårstell, VAP, IV-behandling, og lindring i livets sluttfase
 • Medikamenthåndtering
 • Kartlegge, iverksette, dokumentere og evaluere tiltak
 • Sikre brukermedvirkning
 • Samarbeid med pårørende, fastlege, sykehus, sykehjem, tildelingskontor, fysio/ergo, kreft-/demens-/frivillighetskoordinator, og ande samarbeidspartnere
 • Bistå med råd og veiledning av kollegaer og studenter

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper- skriftlig og muntlig. Språkkrav for helsepersonell; faglærte/ufaglærte tilsvarende B2
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Ønskelig med videreutdanning eller erfaring/interesse for geriatri og demens
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Utøve godt medarbeiderskap
 • Fleksibel og engasjert
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Bidra til positivt arbeidsmiljø
 • En god dose humor settes pris på
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Variert arbeids i positivt og godt arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer og god fagutvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode arbeidstidsordninger- Todelt turnus, med arbeid hver 3 helg
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk
 • Stillingskode: 7174 

Vi ser frem til å høre for deg!

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost