Ledig stilling

Senja kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Faste stillinger som sykepleier ved Finnsnes interkommunale legevakt/legevaktsentral

Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune har ca. 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenter i Midt-Troms, og er kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.

Region har godt utbygde helsetjenester med blant annet interkommunal legevakt, fastlegetjeneste Senjalegen med utekontor, sykehjem, hjemmetjeneste, fødestue, somatiske og psykiatriske spesialisthelsetjenester.

Senja kommune er vertskap for felles legevakttjeneste for kommunene Senja og Sørreisa. Finnsnes interkommunale legevakt er en velutstyrt og god drevet legevakt.

Legevakta sikrer akutte legetjenester til innbyggerne, - samt alle som bor og oppholder seg i våre kommuner - i alle ukens 168 timer og som eneste legeressurs på vakt i 130 av disse.

Legevakta har tilstedevakter for legene, lege i bakvakt, og sykepleierbemanning hele døgnet. Sykepleierne har 3 delt turnus med arbeid hver 3 helg.

Finnsnes interkommunale legevakt tilbyr et vidt spekter av legevaktmedisin i trygge og veldrevne rammer. Den lange avstanden til sykehus gjør at vi må være, og er, i stand til å håndtere alt fra ufarlige infeksjonssykdommer til livskritiske hendelser.

Legevakta er lokalisert i et distriktmedisinsk senter (DMS) med til sammen 23 kommunale/interkommunal helsetjenester og spesialisthelsetjenester, med fagtilknytning og samarbeidsavtaler med Universitetssykehuset Nord-Norge.

Om stillingene:

 • 50 % fast stilling sykepleier legevakt, 3 delt turnus med jobb hver 3.helg
 • 70 % fast stilling sykepleier legevakt, hvor 50% er i 3 delt turnus med jobb hver 3 helg, og 20% koordinator for akutthjelperordningen hvor oppfølging av akutthjelperne i våre kommuner, samt kursing og trening er sentralt.

 

Arbeidsted: Finnsnes interkommunale legevakt

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering nødnett med telefontjeneste, råd, veiledning og triagering til    innringere med akutt sykdom og skadetilstander.
 • Sykepleieoppgaver i akuttmottak, laboratorium, skadestue og vaktsentral.
 • Tverrfaglig akuttmedisinsk samhandling/kommunikasjon i og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 •  

Kvalifikasjoner:  

 • Autorisert sykepleier, minimum 2 års erfaring som sykepleier ønskelig og vektlegges
 • Relevant erfaring fra legevakt/akuttmedisin vil bli vektlagt
 • Beherske digitale arbeidsverktøy
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Medarbeidere med gode samarbeidsevner som liker og har mulighet til å jobbe helg, dag-aften og nattevakter.
 • Som ønsker og trives med faglig utfordringer i en variert og travel hverdag.
 • Er strukturert, systematisk, fleksible og utviklingsorientert.
 • Opptrer respektfullt og ansvarlig i samsvar med kommunens arbeidsreglement, etiske retningslinjer og verdigrunnlag.

 

Vil tilbyr:

 • En trivelig og hektisk arbeidsplass med varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som er utviklingsorientert og opptatt av å utvikle eget fag og kompetanse
 • Gode rutiner, opplæring og oppdatering.
 • Mulighet for ekstravakter

 

Vilkår:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelsens skjer etter kommunale vilkår, på lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Deltagelse i kommunal pensjonsordning.

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger. I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis.

 

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder: Marit Storli  marit.beate.storli@senja.kommune.no  tlf: 93014714 eller virksomhetsleder for legetjenesten

evy.nordby@senja.kommune.no tlf. 48173916

 

Søknadsfrist:Søkes via Easycruit. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.