Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Tiller helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stillinger for sykepleier. Stillingene er pr tiden knyttet til avdeling A sykehjemmet.

Helse- og velferdssentret består av 34 sykehjemsplasser, hvorav tjuefire plasser er på sykehjemmet og ti plasser for pasienter i aktiv rus. I tilknytning til sentret er det 30 omsorgsboliger hvor det ytes heldøgns omsorg i hjemmet.

Sykepleiere ved Tiller helse- og velferdssenter får kompetanse fra alle avdelingene ved ansvarsvakter på kveld og helg der man har fokus på sykepleieoppgaver. Dette er organisert som et felles team av sykepleiere og vernepleiere ved Tiller HVS og man samarbeider om oppgavene som er aktuelle. 

Vi har et bredt sammensatt fagmiljø med kompetente ansatte og et godt arbeidsmiljø. Utfordringene er sammensatt og det innebærer at du som sykepleier vil få mange faglige utfordringer. Som nyansatt sykepleier vil du bli fulgt opp av en mentor med systematiske veiledningssamtaler. 

Vår målsetting er at pasientene skal oppleve god livskvalitet, mestring og trygghet gjennom brukermedvirkning og kompetente ansatte.

Vi benytter kalenderplan som gjør at ansatte får stor innflytelse på egen arbeidsplan.

Vi kan tilby et lederteam som er tilstede og tilgjengelige, som ønsker dialog og medvirkning, og tar imot tilbakemeldinger og innspill fra ansatte. Sammen bygger vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet.

Tiller helse- og velferdssenter er et livsgledehjem. Det innebærer at den enkelte pasients kulturelle, åndelige og sosiale behov følges opp på lik linje som medisinering, ernæring og somatisk pleie.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling, observasjon og pleie
 • Håndtering av medisinsk teknisk utstyr
 • Legemiddelhåndtering
 • Veilede kolleger
 • Faglig utvikling av enheten
 • Ha rollen som vaktansvarlig

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Evne til å arbeide systematisk og strukturert
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Ha fokus på kvalitet og bidra til faglig utvikling
 • God samhandlingskompetanse
 • Jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Fokus på brukermedvirkning
 • Evne til å lede kolleger
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet
 • Gode muligheter for kompetanseheving/fagutvikling og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mentorordning
 • Et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler