Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering (GSR) utreder og behandler pasienter med akutt hjerneslag, akutt geriatriske problemstillinger og pasienter med nevrologiske sykdommer. Seksjonen legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid, høy faglig kompetanse og fokus på en effektiv og kvalitetsmessig pasientbehandling.

Vi har ledige stillinger i 100%. for tiden i tredelt turnus, med arbeid hver tredje helg (fast og vikariat). 

Vi ser etter en sykepleier som er engasjert i hjerneslag, geriatri og nevrologi.
Det er er tverrfaglig behandlingsmøter med forskjellige profesjoner et par ganger i uka, og en gang i uka er.det intern undervisning som ledes av vår fagsykepleier.

Har du lyst til å bli en del av vårt tverrfaglige team og en bidragsyter til vårt gode arbeidsmiljø?

V behandler akutte slagpasienter etter nasjonale og internasjonale retningslinjer:

 • Overvåkning på akuttstue
 • Trombolysebehandling
 • Tidlig tverrfaglig rehabilitering med fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, sosionom, lege og sykepleier

Vi mottar geriatriske pasienter med akutt funksjonssvikt og arbeider etter den geriatriske modellen:

 • Tverrfaglig utredning og behandling
 • Diagnostisering i akuttfase
 • Stort fokus på pasientens videre forløp

GSR er en spennende avdeling hvor du som sykepleier får varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
Vi legger stor vekt på trivsel og godt arbeidsmiljø. På vår seksjon stor takhøyde, latteren sitter løst, vi gjør ting sammen, bl.a. reiser og løper stafetter.
De ansatte på GSR er aktive, glade i å bake, strikke, snakke om sport  Vi ønsker oss faglige engasjerte sykepleiere med sans for travle dager.

Vi er opptatt av:

 • Sykepleie med helhetlig tilnærming
 • Fagutvikling
 • Åpenhet, respekt og engasjement.

Arbeidsoppgaver:

Vi arbeider etter primærsykepleiesystem, og du vil som sykepleier få et selvstendig ansvar for oppfølging av pasienten i tett samarbeid med resten av det tverrfaglige team.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig at du har erfaring som sykepleier, men vi oppfordrer også nyutdannede sykepleiere/sykepleierstudenter til å søke. Søkere med kompetanse på- og erfaring med akutt hjerneslagpasienter og pasienter med akutt geriatriske problemstillinger vil bli prioritert
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er et krav.    

Personlige egenskaper:

 • Opptatt av kvalitet i pasientbehandlingen
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og travelt miljø.

Vi tilbyr:

 • Et stabilt og godt arbeidsmiljø med dedikerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Eget opplæringsprogram for nyansatte
 • For tiden 4 fagdager i turnus, samt 2 selvstyrte fagdager for egen kompetanseheving.