Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sykepleier

Har du lyst til å arbeide i en spennende og lærerik langtidsavdeling  ved byens nyeste sykehjem? Sykehjemmet ligger nydelig til i Lervigkvartalet med utsikt over Ryfylket. Det er kort avstand til sentrum og til turstier langs fjorden. Sykehjemmet har 5 avdelinger, 4 langtidsavdelinger og en korttidsavdeling. Vi har eget kjøkken som serverer variert mat 7 dager i uken, og en kafè som er åpen for publikum 5 dager i uken. Det er også dagsenter for hjemmeboende eldre ved sykehjemmet, samt frisør og fotpleier. Avdelingene er inndelt i 15 grupper med 6 - 9 beboere i hver gruppe. Avdelingene har tett samarbeid med legene på sykehjemmet. Korttidsavdelingen har legevisitt hver ukedag og langtidsavdelingene har legevisitt 1 gang i uken. Alle pasientrommene er utformet med gode ergonomiske  og justerbare møbler, som gir pasient og pleier godt rom for riktig utførelse av forflytning. Virksomheten har god fagdekning, og sykepleierne samarbeider på tvers av avdelingene i enkelte oppgaver. Vi har flere dyktige sykepleiere på Lervig, og trenger nå å å styrke teamet vårt for å håndtere våre beboere som stadig får mer komplekse sykdomsbilder. Vi kan tilby mange spennende utfordringer.

Arbeidsoppgaver:

Faglig ansvar for beboerne i avdelingen

Ansvar for å ajourføre pasientjournal

Ansvar for pasienters medisinske undersøkelser og behandling i samarbeid med sykehjemslegene

Ansvar for medisinhåndtering i avdeling

Ansvar for å veilede og underviser annet personell og studenter

Kvalitetssikre tjenestene til pasientene i avdeling

Være kontaktperson for pasient og deres pårørende  

Kvalifikasjoner:

Autorisasjon som sykepleier. HPR-nr. må oppgis i søknad

Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Minimumsnivå Norsktest nivå B2.  

Du må ha generelt gode datakunnskaper 

Ønskelig med kjennskap til Cosdoc

Vernepleiere som søker vil også bli vurdert

Personlige egenskaper:

Du må være en engasjert person som kan jobbe selvstendig og som kan lede andre, samt være trygg på egne beslutninger

Du må kunne fungere godt i team og ha evne til å delegere arbeidsoppgaver, slik at det blir rett person til rett oppgaver til enhver tid

Du må like å jobbe i relasjon med mennesker

Du  må være strukturert, effektiv, ansvarsbevisst og løsningsorientert

Du må være fleksibel 

Du må kunne bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø i avdelingen  

Vi tilbyr:

Todelt turnus med dag/ aften og arbeid hver 3. helg.  Vi har egne nattevakter.

Spennende arbeidshverdag med sykepleiefaglige utfordringer

Stillingsstørrelse kan diskuteres

Oppstart etter avtale

HjemJobbHjem- ordning

Kantine på dagtid hverdager

Velvære-stol

Gratis parkering

Gode forsikrings og pensjonsordninger for offentlig sektor

Sykepleiere i turnus i Stavanger kommune får et lokalt turnustillegg på kr 20.000 årlig. Tillegget reduseres tilsvarende stillingsstørrelse ved deltidsstilling.