Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Bemanningsenheten er en tverrgående enhet mellom Kristiansand og Arendal som har ansatt ca. 65 sykepleiere/ helsefagarbeidere, som jobber på en enhet (moderpost) og kombinerer dette med arbeid på flere enheter, eller hele stillingen i Bemanningsenheten.

Enheten har ansatt 5 koordinatorer som håndterer bestillingen av ledige vakter fra enhetene, og booker ut egne ansatte, og timelønnede vikarer. Bemanningsenheten er organisert i Organisasjonsavdelingen som er  en av fem sentrale staber og består av HR-seksjonen, Kompetanseenheten, Sykehusprestene og Bemanningsenheten. Sørlandet sykehus HF (SSHF)  ønsker å sentralisere oppgaver knyttet til bemanning for å bidra til en mer effektiv administrering av vikarer og øke kvaliteten på tjenesten vi yter.   Bemanningsenheten samarbeider godt med SSHF sine sengeposter og poliklinikker i Kristiansand og Arendal formidler kompetente og sykepleiere  til Barneavdelingen,  Akuttmottak, Pasienthotell, Kirurgiske og Medisinske sengeposter, Medisinsk poliklinikk og  Dialyseenheter. 

Nyfødtintensiv er en del av Barne- og ungdomsavdelingen, og tar imot syke nyfødte og for tidlig fødte barn fra GA uke 28. Aldersgruppen er 0 – 3 mnd.

Vi har ledig: 1 x 100% stilling fast, som sykepleier i kombinasjonsstilling mellom Bemanningsenheten og Nyfødtintensiv

Arbeid for tiden 3-delt turnus med arbeid p.t. 3. hver helg + 2 ekstra helger i året.

Ved interne ansettelser kan andre stillinger bli ledige. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet

Arbeidsoppgaver:

Som ansatt i Bemanningsenheten:

 •  Vil din kompetanse bli benyttet på de aktuelle avdelinger og poster.
 •  Sykehusets behov, ditt ønske og din kompetanse vektlegges i forhold til arbeidssteder 
 •  Opplæring vil bli gitt slik at din kompetanse kan brukes på 3 enheter

Som ansatt på Nyfødtintensiv:

 •  Man vil ha ansvar for stell, mat og medisiner til de nyfødte
 •  Hovedfokus på veiledning til foreldre slik at de kan delta aktivt i stell og omsorg for barna

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Sykepleiere med respiratorkompetanse vil bli foretrukket. 
 • Det er en fordel at man har erfaring fra arbeid med barn i sykehus

Personlige egenskaper:

 • Evner å arbeide selvstendig, men også fungere i team.
 • Må kunne takle å arbeide på flere enheter 
 • Ha sans for nye utfordringer 
 • Serviceinnstilt 
 • Trives i et aktivt og travelt miljø 
 • Er profesjonell, fleksibel og personlig i ditt møte med pasienter og kolleger. 
 • Må kunne håndtere en hektisk arbeidshverdag 
 • Må ha faglig engasjement 
 • Personlige egnethet vektlegges  

Vi tilbyr:

 • Planlagt og god opplæring.
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass. 
 • Utviklingsmuligheter 
 • Pt. Fleksibel turnus 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Kompensasjon for arbeid på flere steder