Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og kunne tenke deg fast stilling med gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver?  Har du lyst til å være med på å heve kvaliteten på tilbudet til våre hjemmeboendebrukere, og videreutvikle vår tjeneste? Da er det deg vi søker som kollega i vår utrolig kjekke gjeng i hjemmetjenesten avd. sentrum.

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester etter vedtak til hjemmeboende i alle aldre. Enheten har ca 185 årsverk fordelt på 280 ansatte, hvorav 56 av disse er sykepleierstillinger. Fra september 2022 har vi omorganisert driften vår, og gått fra tre til seks avdelinger. Hver av avdelingene har egen avdelingsleder og fagansvarlig sykepleier. Det at vi blir flere avdelinger gjør at vi avdelingsvis blir en mindre gruppe og vi håper og tror at både brukere og ansatte vil kunne merke dette de positive ringvirkningene av dette. 

Fra høsten 2022 skal vi også i gang med TØRN som er et prosjekt i regi av KS. Tørn-prosjektet tar for seg organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. 

Den ledige stillingen har for tiden todelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig oppfølging av hjemmeboende etter vedtak
 • Sykepleiefaglig ansvarlig på vakt etter delegasjon
 • Medisinhåndtering
 • Besvare og håndtere trygghetsalarmer
 • Benytte pasientjournalsystemet Gerica
 • Tett samarbeid med kollegaer, fastleger, fysioterapeut, legevakt og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Det er ønskelig med relevant praksis
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • Ordinært førerkort klasse B
 • Sykepleierstudenter i siste semester av studiet kan søke

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 • Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Jobb i todelt turnus (dag/kveld) med jobb hver 3. helg.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • En enhet i utvikling.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Trygg arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Avlønning som spesialsykepleier med relevant videreutdanning
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosetteseg/etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr.20.000,- og ytterligere for kr. 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf.retningslinjer for startpakke.