Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

 

Er du sykepleier/spesialutdannet sykepleier og har erfaring med psykisk helse-arbeid? Da ønsker vi gjerne at du søker jobb hos oss. Vi ser etter deg som har et hjerte for fagfeltet, og vil jobbe i et tverrfaglig og engasjert miljø.

Seksjon for psykosebehandling, Gaustad, tilbyr utredning og behandling tilpasset pasienter med psykiske lidelser og omfattende funksjonsnedsettelse, med behov for døgnkontinuerlig opphold og behandling. Seksjonen består av en lukket psykoseenhet og to lokale sikkerhetspsykiatriske enheter.

Vår enhet har 9 døgnplasser og mottar hovedsakelig pasienter som er overført fra akuttavdeling til stabiliserings-, utrednings- og rehabiliteringsopphold. Målgruppen er pasienter i aldersgruppen 18-64 år med psykoselidelse og betydelig funksjonsfall, eventuelt med kompliserende faktorer som tilleggslidelser eller rusmisbruk. Formålet med behandlingsopphold er utredning, symptomlette og heving av funksjonsnivå, slik at videre behandling kan foregå på lavere omsorgsnivå.

Dokumenter knyttet til utdanning bes scannet inn som vedlegg til søknaden.    

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, planlegge, utføre og evaluere tilbudet til pasientene
 • Det jobbes med pasientene individuelt og i gruppe
 • Benytte DIPS som dokumentasjonssystem
 • Bidra til samarbeid i pasientens tverrfaglige team
 • Medansvarlig for det totale sykepleietilbudet til inneliggende pasienter
 • Ansvarlig for egen fagutøvelse på alle plan iht gjeldende lover og regelverk
 • Systematisk og tilrettelagt miljøterapeutisk tilnærming som er tilpasset den enkelte pasient og gruppe
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og pårørende
 • Ansvarsvakt oppgaver
 • Praktiske oppgaver
 • Rapportering. Skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig relevant erfaring minst 1 år
 • Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknad

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Gode og tydelige samarbeids – og kommunikasjonsevner  
 • Ansvarsbevisst og målrettet i oppgaveløsning  
 • Trives i et aktivt og travelt miljø  
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • To delt turnus (dag/aften), jobber 3. hver helg.

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.