Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Sykepleier

Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester trenger sykepleiere i 80- 100% stilling til avdeling hjemmesykepleien med arbeid dag/aften og hver 3. helg. Virksomheten består av hjemmesykepleie, sykepleieklinikk, miljøtjeneste, hjemmehjelp og bofellesskap for eldre.
Hjemmesykepleien er delt i to avdelinger. Personalgruppen består hovedsakelig av helsefagarbeidere, sykepleiere, pleiemedarbeidere, studenter og lærlinger. Flere av helsepersonellet har videreutdanning og lang fartstid i hjemmesykepleien. Vi legger vekt på å gi gode og riktige tjenester med fokus på hverdagsmestring. Dagene er varierte og gir derfor stor bredde i forhold til faglige utfordringer. Hjemmebaserte tjenester er i stadig utvikling og endring, derfor er implementering av velferdsteknologi blitt en viktig del av jobben vår.

Arbeidsoppgaver:

I hjemmesykepleien får man sykepleiefaglige oppgaver med stort faglig spenn. Vi jobber med mennesker med ulik alder, diagnoser og sosial bakgrunn. Vi skal gi tjenester av god kvalitet i henhold til behov. Hverdagsmestring er et viktig mål i samarbeid med bruker. Vi løser oppgavene våre i tverrfaglig samarbeid og god dialog med pasient og pårørende. Sykepleier skal ivareta primær og sekundæransvar for brukerne. Vi dokumenterer i elektronisk journalsystem, Cosdoc. Vi setter av en kontordag i turnus hver 6 uke, slik at sykepleierne kan få bedre tid til å jobbe med primærkontakt oppgaver, dokumentasjon og fagutvikling. Som sykepleier får du også ansvaret for å følge opp sykepleiestudenter som er i praksis. Vi arbeider i en stor avdeling med mange brukere, det er derfor viktig å kunne jobbe strukturert og ryddig. Vi er på jakt etter deg som ønsker å utøve god sykepleie ovenfor hjemmeboende brukere, bidra til godt samarbeidsklima med kollegaer og sikre brukerne kontinuitet og kvalitet i tjenestene slik at de kan bo lengst mulig hjemme. I hjemmesykepleien er ingen dager like, dette krever at vi som tjenesteutøvere må være allsidige.

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier er et krav. 
Personlig egnethet blir vektlagt.
Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere av skandinavisk morsmål.
Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

Vi trenger en sykepleier som mestrer å jobbe selvstendig. Du må kunne vurdere brukers behov og gi tjenester av faglig god kvalitet.
Sykepleieren må være god på relasjoner og bidrar til et godt samarbeid på egen arbeidsplass. Det er også viktig at du kan møte brukeren og pårørende på en riktig måte og opprettholde en god relasjon.
Du må mestre nye utfordringer på en konstruktiv/løsningsorientert måte.
Arbeidet krever at du kan jobbe effektivt og strukturert.
Du må være tydelig og god i kommunikasjon med dine kollegaer.
Det forventes at du bidrar positivt med gode holdninger inn i personalgruppen. Dette for å kunne ha et godt arbeidsmiljø med fokus på godt samarbeid og samhold.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et variert og dynamisk arbeidsmiljø. Vi jobber daglig med arbeidsoppgaver med stor faglig variasjon. Det er gode utviklings muligheter innenfor virksomheten. Vi har et arbeidsmiljø med fokus på kvalitet og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid.
Tett samarbeid og muligheter for å jobbe inn i sykepleieklinikken på sikt. 
Kontordag i turnusen hver 6. uke .
Vi tilbyr parkeringsplass i bygget på kveld og helg. Samt det er parkeringsmuligheter i nærområde på dagtid i ukedager.
Det er gode bussforbindelser og kontoret er i kort gåavstand fra bussholdeplass.
Vi har en lunsjkantine i bygget som er åpen dagtid i ukedager mellom kl 11-12.
Vi holder til i flotte lokaler i Byfjordparken 15.
Lønn etter ansiennitet.
Sykepleier 717400: 459100 - 537900,  pluss turnustillegg på 20 000 årlig etter stillingsstørrelse. Stillingsstørrelse kan justeres etter ønske.
Er du interessert i å få vite mer om stillingsinnhold og arbeidsplass, så ta kontakt med oss for et uforpliktende møte. Det er også mulig å hospitere hos oss.