Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du en av våre nye sykepleiere?
Avdeling Mestring og omsorg, hjemmebaserte tjenester, er en av seks avdelinger i Bydel Nordstrand. Mestring og omsorg består av fire seksjoner. Hver seksjon består av to team og hvert team har egen teamleder. Våre tverrfaglige team består av sykepleiere, hjelpepleier/helsefagarbeider, fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandler og hjemmehjelp. Vi jobber sammen for å gi en helhetlig og sammenhengende tjeneste, hvor innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi er en del av vår arbeidshverdag.
Vi skal bidra til at våre brukere skal leve aktive og meningsfylte liv i eget hjem, med målsettingen om at flest mulig brukere skal mestre å bo hjemme lengst mulig. Vi arbeider også hardt for at brukere og ansatte skal oppleve Mening, Mestring og Mot i sin hverdag med fokus på "hva er viktig for deg". 

Nå søker vi deg som er en kunnskapsrik, engasjert og dedikert sykepleier, og som vil være med å videreutvikle vår tjeneste. Synes du det høres spennende ut å arbeide i andre sitt hjem, hvor ingen dag er lik og brukerens behov er sammensatt og variert? Ser du deg selv som en bidragsyter og lagspiller? Da vil vi at du søker stilling hos oss i dag!

Vi har fire faststillinger i 100 % i seksjon Mestring Sør, med ønske om snarlig oppstart.

 

Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

- Utføre god og faglig sykepleie i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og kvalitetskrav 
- Du vil bli et viktig ledd i behandlingskjeden mellom spesialisthelsetjenesten, helsehus og fastleger
- Ansvar for gjennomføring av riktige vedtak for at bruker skal bo hjemme lengst mulig
- Tett og tverrfaglig samarbeid personalet i egen virksomhet
- Tett samarbeid og dialog med brukere og pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere
- Følge og holde seg oppdatert på sykepleierfaglige prosedyrer
- Bruk og utvikling av velferdsteknologi.
- Du er tjenesteansvarlig (BOB) og har ansvarsvakter på kveld og helg
- Veiledningsansvar overfor kolleger, studenter og lærlinger
- Rapportering og dokumentasjon i Gerica i hht gjeldende lovverk
- Delta i endrings- og utviklingsarbeid og ansvarlig for å holde deg faglig oppdatert
- Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier (HPR-nummer skal oppgis i søknaden/CV)
- Selvstendighet i utøvelsen av sykepleier-faget
- Førerkort klasse B 
- Gode kunnskaper i IKT
- Bestått norskprøve på høyere nivå (tilsvarende nivå B1), både skriftlig og muntlig
- Legemiddelhåndteringskurs må være gjennomført ved ansettelse 
- Politiattest må fremlegges ved ansettelse
- Erfaring fra hjemmetjenesten er ønskelig
- Ønskelig med erfaring med bruk av Gerica og Gat 
- Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper:

- Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner 
- Du er positiv, motivert og engasjert
- Liker å ta utfordringer og initiativ
- Ansvarsbevisst og selvstendig
- Du har evne til å planlegge, strukturere, prioritere og koordinere
- Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og fleksibel
- Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos bruker
- Du har stor arbeidskapasitet og mestrer et høyt arbeidstempo

Vi tilbyr:

- Fast ansettelse i en 100 % stilling i todelt turnus med arbeid hver 3. helg
- Et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
- En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
- Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med god takhøyde
- Tverrfaglige mindre arbeidslag
- Attraktive og moderne arbeidslokaler
- Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
- Personalhytter på Beitostølen
- Bedriftsavtale med SATS treningssenter
- Stilling lønnes som Sykepleier i lønnstrinn 29 - 42 (kr 496 000 - 612 600 per år i 100% stilling), etter ansiennitet.