Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Enhet 7.1 er en alderspsykiatrisk enhet med 10 senger med hovedfokus på psykiatriske pasienter over 65 år og poliklinikk. Enheten er en utrednings- og behandlingsenhet.

Vi har ledig følgende stillinger:

 • 50 % stilling som sykepleier -  for tiden natt, arbeid p.t. hver 3. helg og 2 helger ekstra pr. år.

Tiltredelse etter avtale. 

Ved intern ansettelse vil annen stilling kunne bli ledig. Oppgi i søknaden dersom det er av interesse. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen innebærer sykepleie- og miljøterapeutiske oppgaver i døgnenheten. Utredning,- og behandling i tverrfaglig team med lege, psykolog, ergoterapeut og fysioterapeut.
 • Oppfølging og behandlingsansvar for enkeltpasient og pårørendeoppfølging.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Erfaring fra alderspsykiatrisk sengeenhet er en fordel.
 • Erfaring med demensutredning er en fordel.
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter

Personlige egenskaper:

Vi ser for oss en medarbeider som er ansvarsbevisst og selvstendig i sitt arbeid. Du må trives med å arbeide tverrfaglig og opptatt av faglig utvikling. Du bør være god på å kommunisere både skriftlig og muntlig, og inneha gode samarbeidsevner. Evne og motivasjon til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner er viktige egenskaper i denne jobben. Videre vil vi legge vekt på at du har fokus på å arbeide målrettet og systematisk med arbeidsoppgaver og at du tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift. Du må være en god bidragsyter inn i arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Som ansatt ved Sørlandet sykehus blir du en del av et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø. Hos oss får du et meningsfylt arbeid med spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar. Arbeidsmiljøet vår er preget av respekt og vi utvikler sammen en arbeidsplass og et sykehus vi er stolte av. Hos oss får du god opplæring, introduksjonskurs og god oppfølging som nyansatt.
 • Sørlandet sykehus er en stor arbeidsplass med mange muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr kompetanseheving og utdanning ved vårt sykehus.
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst