Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi ser etter sykepleiere som ønsker å bli en del av vårt team på avdeling langtid ved Hogsnes Helsehus. Vi ønsker flere sykepleiere til 100 % stilling. Avdelingen har 34 sengeplasser, fordelt på 2 etasjer. Sykepleierne har ansvarsvakt og det er fokus på at sykepleierne får tid til å utføre sykepleiefaglige oppgaver. 

Det planlegges innflytting på Hogsnes Helsehus i uke 48. 

Hogsnes Helsehus er et topp moderne helsehus i Tønsberg kommune, med smarte velferdsteknologiske løsninger og hjelpemidler. Hogsnes har totalt 120 sengeplasser fordelt på 7 døgnavdelinger i tillegg til en dagrehabilitering. Vi har ressurskoordinator, fagutviklingssykepleier, teknologi og e-helse sykepleier, koordinerende sykepleier for pasientforløp, ergoterapeut og flere fysioterapeuter. Hogsnes har eget storkjøkken, kafé og vaskeri. Vi ønsker å være et samlingspunkt for nærmiljøet, og jobber aktivt med dette. 

Velkommen som søker til en spennende jobb hos oss hvor vi legger vekt på kvalitet, kompetanse, mestring og trivsel.

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende. Tiltredelse etter avtale.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for pasienter
 • Kontaktperson for pasient og pårørende, eksterne og interne tjenesteytere
 • Gjennomføring av risikovurderinger i tillegg til oppgaver som IPLOS, legemiddelgjennomgang m.m.
 • Ansvar for å sikre at tiltaksplanen oppdateres og evalueres etter behov
 • Samarbeide tett med annet helsepersonell og delegere oppgaver ut i fra kompetansebehov
 • Sykepleiefaglig oppfølging av pasienter i tett samarbeid med primærkontakt
 • Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal
 • Dele kunnskap og veilede kollegaer, studenter og nyansatte

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Gode digitale ferdigheter
 • Interesse og engasjement for fagfeltet geriatri/demens
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende nivå B2

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Løsningsorientert – evne til å tenke helhetlig
 • Positiv bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet og evne til å takle stressende situasjoner
 • Interesse for velferdsteknologi som hjelpemiddel
 • Fremtidsrettet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et spennende og allsidig fagfelt med varierte utfordringer
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Stabil ansattgruppe over tid
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • God legedekning med faste sykehjemsleger
 • Årsturnus med mulighet for å påvirke egen arbeidstid
 • 2 delt turnus med mulighet for arbeid hver 4. helg med langvakter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Faglig utvikling og interne kurs
 • Minimum 8 års lønnsansiennitet

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost