Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Spesialisert døgnenhet 1 har 10 døgnplasser for mennesker med i hovedsak psykoseproblematikk. 

Stillingen inngår i turnus, dag og kveld med arbeid hver 3. helg.

Enheten har fokus på miljøterapeutisk tilnærming. Personalet er tverrfaglig sammensatt med psykiater, psykolog samt sosionom, ergoterapeut og miljøpersonale (sykepleier, vernepleier og hjelpepleier).

Arbeidsoppgaver:

Dine arbeidsoppgaver består av sykepleiefaglige arbeidsoppgaver, blant annet å følge opp pasientenes behandlingsplan gjennom miljøterapeutiske tiltak. Det arbeides etter en arbeidslagsmodell, her vil du få ansvar for å følge opp og gjennomføre ulike tiltak rundt pasientene i et tverrfaglig sammensatt gruppe.

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid  

God fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig

Har du tilleggsutdanning utover 3. årig høyskoleutdanning er dette en fordel

Personlige egenskaper:

Interesse for tverrfaglig samarbeid 

Gode samarbeidsevner, herunder å være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Tar ansvar, motiverer og inspirerer kollegaene

Strukturert og samarbeidsvillig

Personlig egnethet vil bli tillagt betydning

Vi tilbyr:

Et faglig godt arbeidsmiljø 

En spennende arbeidsplass i utvikling

Fleksibilitet

Lønn etter overenskomst

Gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.