Ledig stilling

Trondheim Kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Valentinlyst hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier.

Vi trenger flere dyktige sykepleiere med på laget. Erfaring fra kommune eller spesialist helsetjenesten er ønskelig, men nyutdannede sykepleiere er velkommen til å søke. 

Som sykepleier ved Valentinlyst hjemmetjeneste blir du en aktiv deltager i ett tverrfaglig team bestående av sykepleiere, fagutviklingssykepleier, vernepleier, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, miljøarbeidere og avdelingsledere. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og kan tilby en måneds opplæring, samt din egen mentor. Vi benytter innplassering i fagstige og lokale horisontale tillegg aktiv, og kan derav tilby konkurransedyktig lønn.

Valentinlyst hjemmetjeneste er en av tolv enheter som utøver helsetjenester til hjemmeboende over 18 år i et avgrenset geografisk område. Behovet for helsetjenester og bistand er svært varierende, noe som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Enkelte tjenestemottakere har et omfattende behov for helsetjenester som krever sykepleiekompetanse, mens andre har et begrenset behov for tjenester i en kort periode. Vi vektlegger kvalitet og tverrfaglighet i utførelsen av våre tjenester og har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehablitering for å bidra til at tjenestemottaker kan bo lengst mulig hjemme.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre sykepleie og andre helsetjenester etter tjenestemottakers vedtak og tjenestetilbud.
 • Være primærkontakt for pasientene og blant annet følge opp kvalitets rutinen helhetlig pasient forløp.
 • Utvikle et godt pårørende samarbeid.
 • Delta aktivt som ressursperson og i sykepleiefaglige møter.
 • Administrative oppgaver på medisinrom.
 • Samarbeid med kolleger, fastleger og sykehus
 • Veiledning av andre kolleger og være veileder for sykepleierstudenter.
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Fortrinnsvis førerkort for bil
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Innehar tydelige etiske og faglige holdninger ovenfor pasienter og pårørende
 • Har gode samarbeidsevner og deltar aktivt med dine fagkunnskaper i teamet
 • Trives med og er i stand til arbeide selvstendig
 • Bidrar aktivt til fagutvikling og forbedring av tjenesten
 • Har evne til løsningsfokus og fleksibilitet
 • Bidrar aktivt til et inkluderende og positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkning på din arbeidsplan og fritid via ønskeplan og årsplan.
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter og individuelt rettet opplæring
 • Veiledning og tett oppfølging av din avdelingsleder
 • Oppfølging av din egen sykepleierfaglige mentor i ett år
 • Mulighet for videreutdanning
 • Faste fagdager og kursdager
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler