Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Sykepleier

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Geriatri, slag og hukommelse har vi nå ledig fast stilling som sykepleier 50%

Dagarbeid kl 08.00-15.30. Det er ønskelig at stillingen kombineres med stilling på post 8 som innebærer arbeid hver 3.helg

Poliklinikken tilbyr tverrfaglig utredning og behandling/rådgivning på flere områder. De fleste utredningene omhandler kognitiv svikt. Poliklinikken består av leger, nevropsykologer, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, logoped og sekretærer. Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Flere har spesialkompetanse innen geriatri, demens, hjerneslag og utreding av hjernefunksjoner. Ved behov konsulteres annet helsepersonell. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Mer informasjon om poliklinikken på sykehusets intranett/internettside. I E-håndboka (på poliklinikkens side) finnes prosedyrer som brukes.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Pasientundersøkelser
 • Kognitive tester
 • Pårørendesamtaler
 • Samarbeid med bydelene

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Evt. Spesialisering eller videreutdanning innenfor aktuelt område
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Ønskelig med gode engelsk kunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger