• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681390
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 24.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Avdelingen yter blant annet tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgs-tjenester.

Om tiltaket:
Rana kommune og Hemnes kommune samarbeider med Helgelandssykehuset HF Mo i Rana om utvikling av et varig og robust FACT-team.
FACT-teamet er et fleksibelt oppsøkende og tverrfaglig behandlingsteam satt sammen av høyt kvalifisert fagpersonell fra både sykehuset og kommunene. https://napha.no/content/13921/act--og-fact-team     
Sykepleier (case manager) inngår i et FACT-team som i dag består av 5,2 årsverk. Rana kommune, Hemnes kommune og Helgelands-sykehusets ambisjon er å øke ressursanvendelsen til FACT-teamet inntil 8 årsverk innen utgangen av 2024. Psykiater og psyk. sykepleier er allerede på plass fra Helgelands-sykehusets side, i tillegg til teamleder og case managere fra Rana kommune og Hemnes kommunes side. På sikt vil det være en ambisjon at også øvrige kommuner på Nord Helgeland kan delta i FACT-samarbeidet.

I FACT-team Nord Helgeland er det ledig:

 • 100 % fast stilling som sykepleier, fra 01.09.2022.

       Stillingen omtales som case manager.

Arbeidsfelt:
FACT- team Nord Helgeland har som mål å møte behovene til pasienter/ brukere med alvorlig psykisk lidelse med eller uten samtidig rusmiddel-problematikk og nedsatt funksjon på flere livsområder, der det etablerte behandlings-apparatet ikke har lykkes med å etablere tilfredsstillende kontakt og behandling. Behandlingstilbudet er rettet mot pasienter/ brukere som ikke nyttiggjør seg det tradisjonelle behandlingstilbudet, eller der dette ikke har ønsket effekt. Arbeidsformen består bl.a. i utstrakt grad av oppsøkende virksomhet. Klinisk kontakt med brukere innen psykisk helse- og rusfeltet skjer i hovedsak på brukers arena, med fokus på oppgaver knyttet til behandling og stabilisering.
• Aktiv oppsøkende arbeidsmåte med vekt på fleksibel tilnærming og bruk av tid sammen med bruker, jfr. FACT-modellen.
• Gjennom den enkeltes ressurser, legge til rette for utvikling og fremme livskvalitet.
• Samarbeid med naturlige aktører i og utenfor brukerens nettverk.
• Utforming av individuelle planer, koordinering av tiltak, tjenester og ansvarsgrupper.
• Del-ansvar knyttet til samarbeid med andre kommuner.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Førerkort kl. B.
• Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Arbeidserfaring i FACT-team, eller tilsvarende, fra tidligere.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede kvalifikasjoner:
• Videreutdanning i psykisk helse- og/ eller rusarbeid.
• Annen arbeidserfaring med psykisk helse- og/ eller rusarbeid.
• God kjennskap til de aktuelle kommunenes og sykehusets øvrige hjelpeapparat.

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Høy grad av selvstendighet i arbeidsutførelsen.
• Utholdende og tålmodig.
• Evne til å arbeide langsiktig for å nå mål.
• Evne til å bygge gode relasjoner.
• Samarbeidsevner.
• Må kunne fungere som en aktiv konstruktiv part i forhold til utvikling av FACT-teamet.
• Interesse for fagene, oppdatert.
• Evne til faglige vurderinger bygd på kliniske observasjoner.

Psykisk helse- og rusfeltet er i utvikling. Søker til stillingen må derfor ha en positiv innstilling knyttet til endring, funksjon og utvikling.

Arbeidstid: Dagtid. Noe forskjøvet arbeidstid må regnes med.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Teamleder i FACT-team Nord Helgeland, Sveinung Haugen, tlf.: 95 90 31 81, eller
seksjonsleder Svein H. Fagermo, tlf.: 41 20 40 78.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 31.07.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  31.07.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4681390
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 24.06.2022