Ledig stilling

Eigersund kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Det er ledig 75 % stilling som sykepleier ved hjemmesykepleien Distrikt 2. 

 Vi ønsker en person med interesse for hjemmesykepleie, og som kan være med å utvikle tjenesten fremover. Som sykepleier møter du hjemmeboende i alle aldre, men med hovedvekt på eldre mennesker. Sykdomsbildet er ofte sammensatt og komplekst, og som sykepleier hos oss vil du få muligheten til å utvikle god breddekompetanse. Du har et selvstendig ansvar som omfatter iverksetting og oppfølging av tjenester, forordnet behandling og informasjon, observasjon og dokumentasjon.
Hos oss jobber sykepleiere, helsefagarbeider, studenter og lærlinger. Vi har to faglige koordinatorer, hvorav den ene har fokus på fag-utvikling. Vi samarbeider tett med kommunens øvrige enheter som hverdagsrehabiliteringen, fysio/ergoterapi avdelingen, Mestringsenheten, samt korttidsavdelingen -og rehabiliteringsavdelingen 2 vest. Vi har forhandlings turnus med muligheter for fleksibilitet. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten
 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Observerer, kartlegger behovet for helsetjenester til hjemmeboende pasienter fortløpende og iverksetter tiltaksplaner
 • Utfører oppdrag i henhold til tjenestevedtak
 • Legemiddelhåndtering i samarbeid med øvrige sykepleiere
 • Arbeide etter hverdags-rehabiliterende prinsipper/arbeidsmetode
 • Sørge for å implementere og utvikle rutiner/systemer som sikrer god kvalitet på tjenestene
 • Delta i vaktordning for sykepleiere
 • Veiledning av øvrig personal
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, med fokus på arbeidsglede og mestring

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker engasjert og kompetent medarbeider med interesse for hjemmesykepleie
 • Gode samarbeidsrelasjoner vektlegges, samt evne til tverrfaglig tilnærming i pasientoppfølgingen
 • Vi søker etter en person som er fleksibel med hensyn til oppgaver og samarbeidspartnere. Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Arbeider målrettet og strukturert i all pasientoppfølging
 • Helse- og omsorgsavdelingen er i en kontinuerlig endring, og vi søker etter en sykepleier som er omstillingsvillig og ser på endringer som en positiv og nødvendig utvikling av våre tjenester
 • Må takle perioder med høyt arbeidstempo
 • Søker må ha sertifikat

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Gode pensjonsordninger 
 • Forhandlingsturnus