Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Avdeling for Alderspsykiatri er en spesialisert avdeling som retter sin virksomhet mot personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år.
Avdelingen består av: Alderspsykiatrisk poliklinikk, Ressursenhet for demens/SAMAKS, Enhet for utredning, Enhet for affektive lidelser og Alderspsykiatrisk forskningssenter.
Enhet for utredning har 10 sengeplasser og ca. 21 årsverk. Vi tar i mot pasienter fra hele Innlandet.                                                                                                                      

Her jobber vi tverrfaglig og vi er opptatt av et godt teamarbeid.         
Hos oss jobber det psykiatere, LIS - leger, sykepleiere, vernepleiere, sosionom, helsefagarbeidere og assistenter. 
Enheten har også ergoterapeut to dager i uken.
Arbeidsplassen er en spennende arbeidsplass, her behandler vi pasienter med sammensatte alderspsykiatriske lidelser.                                                                                 

Enhet for utredning er nå på jakt etter en ny kollega. 
100 %  vikariat dag/kveld for sykepleier med arbeid hver 3.helg. 

Arbeidsoppgaver:

På Enhet for utredning vil du være med å utrede og behandle pasienter med sammensatte alderspsykiatriske lidelser.
Dette foregår gjennom daglige observasjoner og ulike tester/kartlegginger. 
Vi jobber i et strukturert terapeutisk miljø og har fokus på blant annet undervisning og aktiviteter for pasientene.
Arbeidsoppgaver vil ellers innebære blant annet medikamenthåndtering, deltagelse i behandlingsmøter, pårørendemøte og samarbeidsmøter.  
Vi gjennomfører også en del hjemmebesøk og følger pasienten til behandling og undersøkelser på andre sykehus. 

Kvalifikasjoner:

Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning innen eldre eller psykiatri.
Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
Gjerne erfaring fra Psykisk helsevern. 

Personlige egenskaper:

Interesse for fagområdet.
Positiv og omsorgsfull.
Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert.  
Fleksibel og med gode samarbeidsevner.
Bidra til et godt arbeidsmiljø.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en arbeidsplass med et faglig sterkt miljø. Her vil du få mange gode kollegaer og spennende varierte arbeidsoppgaver.
Lønn etter overenskomst
Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.