Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi har ledig:

2 x 100 % stilling for sykepleier, turnus med p.t. arbeid hver 3. helg. 

Seksjon for sikkerhetspsykiatri, er en av syv seksjoner i Psykiatrisk Sykehusavdeling, som igjen er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark HF.

Ved seksjonen gir vi behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse, rus og aggresjonsproblematikk. Vi søker en sykepleier som har interesse for arbeid med sikkerhetspsykiatri, forebygging av vold og håndtering av aggresjon og vold.

Seksjonen har et godt sammensatt tverrfaglig personale, med høy faglighet. Det fokuseres på god miljøterapi og forebygging av aggresjon og vold. Det brukes sjelden og lite tvang, og brukermedvirkning vektlegges sterkt.

Seksjonen har få avvik og personalet gir tilbakemelding på en trygg arbeidsplass.

Arbeidsoppgaver:

  • Arbeide i team med medansvar for oppfølging, utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, rus og aggresjonsproblematikk.
  • Brukermedvirkning vektlegges, og det jobbes med spesielt stort fokus på forebygging av utagering og vold, og minst mulig bruk av tvang.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vektlegges
  • Du bør ha et jevnt godt humør, være serviceinnstilt, positiv og ha evne til å skape gode møter og god atmosfære
  • Det kreves også mot, evne og vilje til å kunne gå inn i situasjoner som krever trygghet og grensesetting
  • Høy arbeidsmoral og kontinuitet i arbeidet, vil bli foretrukket. 

Vi tilbyr:

  • Et fagmiljø med mye erfaring og vilje til vekst og utvikling
  • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP