Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Eigersund kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Eigersund kommune er opptatt av heltidskultur. Vi søker etter en engasjert sykepleier i 100 % fast stilling.

Kjerjaneset bo- og servicesenter består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap beregnet for personer med demenssykdom, med i alt 21 faste beboere, samt 21 serviceleiligheter for eldre/funksjonshemmede, og eget kjøkken.

Ca 35 % av stillingen har fast oppsatt turnus med arbeid på dag/kveld, samt 3. hver helg. Resten av stillingen vil bestå av ubunden tid, og vakter settes inn der det er behov. En vil tilstrebe størst mulig grad av forutsigbarhet ved hjelp av forhandlingsturnus, der en planlegger for perioder med 6, 12 eller 18 ukers varighet.

Enheten er i en prosess for å bli sertifisert som livsgledehjem, med fokus på personsentrert omsorg og skreddersydde planer for den enkelte pasient. Kreativitet og mangfold verdsettes.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten
 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Kartlegge og observere behovet for tjenester fortløpende, og iverksette og ajourholde tiltaksplaner
 • Legemiddelhåndtering
 • Stell og pleie
 • Miljøarbeid og fokus på å videreutvikle et godt aktivitetstilbud
 • Velferdsteknologi
 • Veiledning og oppfølging av pårørende og ansatte
 • Arbeide ut fra et personsentrert perspektiv der spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt
 • Arbeide ut fra hverdagsrehabiliterende prinsipper
 • Dokumentasjon og administrative oppgaver
 • Delta i utviklings- og forbedringsarbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, og med fokus på arbeidsglede og mestring    

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier. Personer som går siste året på sykepleierutdanning kan søke, og vil kunne innvilges permisjon fra deler av stillingen fram til utdanningen er fullført 
 • Det er en fordel med erfaring og/eller videreutdanning i geriatri/demens 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Det er krav om politiattest.
  Søker som har hatt opphold i land med høy forekomst av tuberkulose må fremvise attest på godkjent tuberkulinprøve før tiltredelse i stilling  

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, både med hensyn til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Fleksibilitet i forhold til oppgaver
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Positiv til endring og omstilling
 • Liker å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, og ta ansvar for egen utvikling
 • Er beslutningsdyktig og tenker muligheter og alternative løsninger i stedet for begrensninger
 • Er lojal mot kommunens overordnede beslutninger og retningslinjer
 • Evner å se tjenesten i en større sammenheng
 • Takle høyt arbeidstempo 

Tjenesteområdet helse og omsorg er i en kontinuerlig endring, og vi søker etter personer som er omstillingsvillige og ser på endringer som en positiv og nødvendig utvikling av våre tjenester.

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling, der du kan bli utfordret til å være ressursperson innenfor ulike fagområder
 • Gode og engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø
 • Et miljø der personsentrert omsorg gjennomsyrer både hvordan vi møter pasienter og hvordan vi møter hverandre som medarbeidere. Raushet, vennlighet, likeverd og respekt er viktige verdier. 
 • Enheten har forhandlingsturnus 
 • Lønn etter gjeldende tariff + arbeidsplasstillegg på kr 15.000 + rekrutteringstillegg på kr 10.000
 • Gode pensjonsordninger 

Kjerjaneset er pilot i prosjektet Heltidskultur og rekruttering. Her er det fokus på at ansatte skal få bruke sin kompetanse, og at flest mulig skal ha store stillinger.