Sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med ca 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved Post 6, 7 og 8 har vi ledige sommervikariater for sykepleiere fra 20. juni til 21. august 2022, med mulighet til forlengelse.

  • Post 6 – seksjon for infeksjon og gastroenterologi – 28 senger
  • Post 7 - lunge, hematologi og kreft – 26 senger
  • Post 8 – seksjon for hjerte, slag og akutt geriatri – 26 senger

Stillingene består av klinisk arbeid med arbeid hver 2. helg i turnus i sommervikariatet, men hver 3. helg ellers i året

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.
Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi gjerne at du søker.

Vi starter opplæring fra 20.6, men vi kan være fleksible ift. oppstart. 

Arbeidsoppgaver:

• God og omsorgsfull sykepleie
• Varierte oppgaver og akutte situasjoner
• Samarbeid med bydel og andre faggrupper
• Prosedyrer etter sykehuset kvalitetssystem

Kvalifikasjoner:

• Autorisasjon som sykepleier (eller i påvente av autorisasjon)
• Strukturert
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
• Faglig utvikling
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger