Sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå er vi på utkikk etter nye kollegaer som deler våre verdier og vil bli med på laget.

Ved medisinsk post 6 – infeksjon og gastromedisin, har vi ledig stilling for sykepleier:

• 80 % fast turnusstilling

Er du sykepleier med interesse eller erfaring fra infeksjon, gastro eller kreft og palliasjon? Da ønsker vi å høre fra deg!

Å være ansatt hos oss innebærer å ha ansvar for å følge opp pasienter i ulike sykdomsfaser, utarbeide behandlingsplan og bidra til at våre pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet.

Vi søker deg som er strukturert og løsningsorientert, og som samarbeider godt med flere yrkesgrupper i krevende situasjoner. Du må kunne håndtere stress og ha godt overblikk. Vi ønsker oss en kollega som er til å stole på, som er pliktoppfyllende og evner å bruke humor og spre godt humør.

Ved post 6 har vi pasienter med ulike infeksjons- og gastrosykdommer inkludert kreft. Det er også pasienter med diabetes i behov av sykehusopphold der vi samarbeider tett med diabetessykepleier på poliklinikken. I avdelingen har vi to luftsmitteisolat som vi bruker til blant annet tuberkulosepasienter. I perioder har vi kohort for å ivareta Covid-pasienter på en hensiktsmessig måte.

Arbeidsmiljøet vårt er åpent, raust og trivelig. Respekt for pasienter og kollegaer står høyt, og vi er spesielt opptatt av likeverdig pasientbehandling.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Vi tilbyr tre ukers opplæring, inkludert E-læring, praksis, undervisning og pasientnært arbeid. Personlig egnethet vektlegges.