• Bedrift
  Eigersund kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  EGERSUND
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  EGERSUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091690
 • Se her for andre jobber fra Eigersund kommune

Sykepleier

Eigersund kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 33 % fast sykepleierstilling.

Arbeidsstedet består av ulike avdelinger.  Den aktuelle stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid i bofellesskapene. Stillingen innebærer arbeid hver 3. helg, samt 5 aftenvakter på ukedager som starter kl 15. På noen vakter vil du ha ansvar for flere/alle avdelinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten
 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Kartlegge og observere behovet for tjenester fortløpende, og iverksette og ajourholde tiltaksplaner
 • Legemiddelhåndtering
 • Stell og pleie
 • Miljøarbeid og fokus på å videreutvikle et godt aktivitetstilbud
 • Velferdsteknologi
 • Veiledning og oppfølging av pårørende og ansatte
 • Arbeide ut fra et personsentrert perspektiv der spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt.
 • Arbeide ut fra hverdagsrehabiliterende prinsipper
 • Oppfølging av pårørende
 • Dokumentasjon og administrative oppgaver
 • Veiledning av øvrig personal
 • Delta i utviklings- og forbedringsarbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, og med fokus på arbeidsglede og mestring    

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier 
 • Det er en fordel med erfaring og/eller videreutdanning i geriatri/demens 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne 
 • Det er krav om politiattest. Søker som har hatt opphold i land med høy forekomst av tuberkulose må fremvise attest på godkjent tuberkulinprøve før tiltredelse i stilling  

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, både med hensyn til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Fleksibilitet i forhold til oppgaver
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Positiv til endring og omstilling
 • Liker å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, og ta ansvar for egen utvikling
 • Er beslutningsdyktig og tenker muligheter og alternative løsninger i stedet for begrensninger
 • Er lojal mot kommunens overordnede beslutninger og retningslinjer
 • Evner å se tjenesten i en større sammenheng
 • Takle høyt arbeidstempo

Tjenesteområdet helse og omsorg er i en kontinuerlig endring, og vi søker etter personer som er omstillingsvillige og ser på endringer som en positiv og nødvendig utvikling av våre tjenester

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling, der du kan bli utfordret til å være ressursperson innenfor ulike fagområder
 • Gode og engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø
 • Et miljø der personsentrert omsorg gjennomsyrer både hvordan vi møter pasienter og hvordan vi møter hverandre som medarbeidere. Raushet, vennlighet, likeverd og respekt er viktige verdier. 
 • Enheten har forhandlingsturnus 
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Rekrutteringstillegg kr.10.000 
 • Gode pensjonsordninger 

Kjerjaneset er pilot i prosjektet Heltidskultur og rekruttering. Her er det fokus på at ansatte skal få bruke sin kompetanse, og at flest mulig skal ha store stillinger. Det vil bli utarbeidet ny turnus der ansatte som ønsker å prøve ut langvakter i helg kan gå over fra å jobbe hver 3. helg til hver 4. helg. I tillegg kan det bli aktuelt å innføre teamlederfunksjon for helsefagarbeider i hvert bofellesskap, og å organisere sykepleierne i et eget team.

 
 • Bedrift
  Eigersund kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  EGERSUND
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  EGERSUND
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091690
 • Se her for andre jobber fra Eigersund kommune