• Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  23.08.2021
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3934917
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Sykepleier

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 2x faste 75 % stillinger som sykepleiere på natt ved Storhaugen helsehus.

Om enheten/avdelingen

Storhaugen helsehus drifter kommunens korttidsplasser for utredning, kartlegging og behandling, spesialiserte korttidsplasser som rehabilitering og palliasjon, samt interkommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud, pr. tiden 42 plasser.

Vil du bli en del av teamet vårt? Vi søker 2 sykepleiere til nattstilling i døgnavdelingene våre. En stilling vil primært være i avdeling for palliasjon og øyeblikkelig hjelp, den andre stillingen vil i hovedsak gå mellom alle avdelingene og bistå med sykepleierfaglige og pasientrettede oppgaver.

Hos oss er det 4 ansatte på natt som til sammen ivaretar våre pasienter og oppgaver. Det er en ansatt i hver av de tre døgnavdelingene, og det er alltid 2 sykepleiere og 1 hjelpepleier på natt. Det er fokus på godt samarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver ut ifra kompetanse som kreves på den enkelte avdeling til enhver tid.

Arbeidsområder
 • sykepleiefaglig ansvar for inneliggende pasienter
 • mottak av nye pasienter i avdeling for palliasjon og øyeblikkelig hjelp
 • dokumentasjon og oppfølging av prosedyrer
 • elektronisk samhandling
 • medikamenthåndtering
 • kollegaveiledning
 • oppfølging av øvrige oppgaver/rutiner i avdelingene
Kvalifikasjonskrav
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • gode ferdigheter innen dokumentasjon
Ønskelige kvalifikasjoner
 • relevant arbeidserfaring innenfor fagområdet
 • kjennskap til NEWS
 • erfaring med palliativ plan og "Livets siste dager"
 • merkompetanse innen fagområdene akutt kritisk syke og palliasjon/kreft
 • merkompetanse innen rehabilitering
Personlige egenskaper
 • god observasjons- og handlingskompetanse
 • evne til å jobbe selvstendig og i team
 • gode samarbeidsevner
 • omstillingsdyktig i forhold til samarbeid på tvers av avdelingene
 • motivasjon for å yte kvalitativt gode tjenester

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Spesielle forhold i stillingen

Utlyst stillingsprosent er med arbeid hver 3. helg. Storhaugen helsehus jobber med innføring av heltidskultur. Dette medfører at alle faste stillinger, med unntak av utdanningsstillinger, kan tilbys i 100 % etter kriterier om økt antall helgetimer. For denne stillingen medfører dette arbeid hver 3. helg, samt en ekstra arbeidshelg hver 12. uke. Turnus ved økt stillingsstørrelse kan gjøres ved natt, dag eller kveldsvakter, etter individuell avtale.

Enheten har turnusordninger utarbeidet i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Vi tilbyr
 • god opplæring og veiledning gitt av fagsykepleier, samt faste ansatte som blir dine kontaktpersoner i prøveperioden.
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø i et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet, der pasienten sine helseutfordringer blir sett opp mot de ressurser, ønsker og mål denne har for eget liv.
 • fagdager, personalmøter, sykepleier- og hjelpepleiermøter i turnus
 • god internopplæring og sertifisering i medisinskteknisk utstyr og prosedyrer.
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 
 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  23.08.2021
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3934917
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune