Sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk. 

Ved Medisinsk post 7, avdeling for kreft, blodsykdommer og lungemedisin søker vi nå sykepleiere til en 70 % fast stilling på natt. 

Medisinsk klinikk er i stor endring etter overtakelse av medisinsk kreftbehandling og i den forbindelse søker vi etter sykepleier til sengepost med et stort engasjement og interesse for fagfeltene kreft, blodsykdommer og lungemedisin. 

Arbeidstiden innebærer nattarbeid med arbeid hver 3. helg.  

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. 

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker. 

Arbeidsoppgaver:

Vi gir oppfølging og behandling av:

 • kreftpasienter i kurativ og palliativ fase
 • pasienter med blodsykdommer
 • akutt- og kroniske lungesykdommer 

Kvalifikasjoner:

 • Er autorisert sykepleier
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger