Sykepleier

Stavanger Kommune

Har du lyst til å jobbe i et av byens beste bofellesskap? Vi er en liten, men faglig orientert personalgruppe, som ønsker å inkludere deg i teamet vårt! Bofellesskapet i Øvre Strandgate er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser.
Bo og Aktivitet Psykisk Helse søker etter en engasjert og dyktig Sykepleier til et av våres bofellesskap, som ligger idyllisk til i den gamle trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger. Leilighetene er bygget opp rundt et trivelig atrium og glir naturlig inn i den ordinære bebyggelsen i området.
Virksomheten består samlet sett av en allsidig og faglig sterk personalgruppe hvor vårt fokus er: 
Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter. 
Vi har nå en ledig 100% st som Sykepleier( spes.spl) i turnus, med arbeid hver 3dje helg. I vårt arbeid vektlegger vi å skape gode relasjoner, trygge rammer, gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser gjennom en recoveryorientert praksis. I vårt miljøterapeutiske arbeid har vi fokus på recovery, etikk, MI og kognitiv terapi.

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapeutisk oppfølging av beboerne. Oppfølging av fysisk og psykisk helse. 
Legemiddelhåndtering
Oppfølging ift ADL aktiviteter rundt den enkelte. Miljø - og motivasjonsarbeid. Fokus på meningsfulle aktiviteter i hverdagen.
Journal - og dokumentasjonsarbeid. Utarbeide og vedlikeholde tiltaksplaner, mestringsplaner og handlingsplaner sammen med beboere og faggruppen i tråd med virksomhetens standard. Kvalitetssikre tjenesten. Det er en fordel å være kjent med Cosdoc. 
Jobbe strukturert, selvstendig og samarbeide med personalgruppen i: Teamarbeid. Primærgruppearbeid. Tverrfaglig samarbeid. Pårørende arbeid.
Ha ansvar for utvikling og oppfølging ift aktiviteter i hverdagen.
HMS arbeid. Kvalitet - og forbedringsarbeid. 
Ansvar for enkelte fellesmåltider sammen med beboerne.
Være veileder for nye studenter. Undervisning i fagmøter. Oppstart av mestringsgruppe.

Kvalifikasjoner:

Du er autorisert sykepleier. Du kan gjerne ha en videreutdanning innenfor fagområdet.
Vi ønsker en faglig, trygg person som har relevant erfaring fra både somatisk helse og arbeid med psykisk syke ifra spesialisthelsetjenesten og/eller innenfor Psykisk helse og ROP lidelser i kommunehelsetjenesten.

Du har førerkort klasse B.
Du må ha gode norskferdigheter muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå minimum tilsvarende C-nivå. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper:

Du har høy moralsk integritet som gjør deg reflektert og gir et aktivt bidrag til etiske drøftinger. 
Du er tålmodig og tåler å stå i en krevende hverdag.
Du er flink til å synliggjøre og dele av din kompetanse.
Du er en person som holder roen, klarer å skape trygghet og roe ned i vanskelige situasjoner og i miljøet når ting blir kaotiske eller uoversiktlige.
Du skaper gode relasjoner. Det forventes gode kommunikasjonsferdigheter med brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidsparter.
Du er flink til å ordlegge deg muntlig og skriftlig.
Du har høy grad av ansvarsfølelse.
Du er på tilbudssiden både ovenfor virksomheten, for enkelt brukere og for bofellesskapet som helhet.
Du er en person som "gir det lille ekstra"!
Du lar deg veilede og tilpasser deg etter krav og forventninger på arbeidsplassen.
Du er vitebegjærlig og holder deg faglig oppdatert gjennom din genuine interesse for mennesker og fag.
Du er strukturert, og kan jobbe både selvstendig og sammen med andre.
Du er en aktiv og sosial person som har evnen til å dele humor og glede.  

Vi tilbyr:

Vi arbeider for et godt arbeidsmiljø.
En variert hverdag der du er med på å utforme tjenestene.
Vi kan tilby en fysisk aktiv arbeidshverdag.
Fagdager og konferanser arrangert av virksomheten.
Tilgang til en stor kursdatabase.
Jevnlige fagmøter.
På virksomhetsnivå arrangeres det også sosiale arrangementer som isbading, oktoberfest og lignende.
Andre velferdstilbud du får som ansatt i Stavanger kommune er avtaler med treningsstudio, svømmehaller, bedriftsidrettslag og "hjem-jobb-hjem" ordning. Stavanger kommune har også gode forsikrings- og pensjonsordninger.  
Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder:  717400: Sykepleier; 410.000-514.200 etter ansiennitet. 752302: Psyk.spl/ Spes.spl 451.600-546.000 etter ansiennitet