• Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3772505
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Sykepleier

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer helsehus har ledig fast 100 % stilling som sykepleier ved avdeling C3.

Vi er en geriatrisk avdeling med 22 plasser Stillingen har for tiden to-delt turnus og arbeid hver 3. helg.
Vi trenger dyktige medarbeidere som vil være med og utvikle framtidas helse- og omsorgstjenester. I Lillehammer Kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen "Mestring hele livet." Det skal være førende for både tjenestetilbud og tjenesteutførelse. Vi er en aktiv arbeidsplass med dyktige kollegaer og faglige utfordringer. Faglig kvalitet, godt arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er viktige satsningsområder for helsehuset. Vi trenger flere kompetente medarbeidere med hjerte for faget - og vi gjerne ha DEG med på laget. 

Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og sykehjem og har 178 pasienter fordelt på generelle og mer spesialiserte avdelinger. De fleste pasientene har langtidsplass, i tillegg har vi korttidsplasser og 12 intermediærplasser i et tverrkommunalt samarbeid.

Det kan tilkomme andre ledige stillinger ved andre avdelinger under prosessen, og vi ønsker da å benytte samme søkermasse for tilsetting i disse.

Ved tilbud om stilling er det er krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  

Arbeidsoppgaver:

Lede utøvelsen av sykepleierfaget på vakt. 
Samle data, observere og vurdere pasientens behov
Etablere og bidra til kunnskapsbaserte, individuelle tiltaksplaner
Iverksette, evaluere og korrigere tiltak. 
Samarbeide med lege, iverksette ordinasjoner og Ivareta direkte delegert legemiddelansvar.                                                                                                                                              Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon.
Ta medansvar for opplæring og veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter/elever.
Stimulere, delta i og arbeide med fagutvikling. 
Motivere og bidra til at den enkelte pasient opplever mestring av områder der det er mulig.
Ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til helhetlig sykepleie, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket. 
Vise respekt og omtanke for pårørende.
Samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper og tjenester for å sikre brukerne riktig oppfølging.

Kvalifikasjoner:

Bachelorutdanning og godkjent autorisasjon som sykepleier i Norge.  
Ha gode norskkunnskaper (minimum B2 for utenlandske søkere) både muntlig og skriftlig for å:
• yte forsvarlig helsehjelp
• beherske medisinske termer
• dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
Ha generelle dataferdigheter og beherske nødvendige dataverktøy etter opplæring.
Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig og endringsvillig,
Være kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.
Sykepleieren har et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og setter seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten.
Sykepleieren har kontinuerlig fokus på faglig utvikling og å holde seg faglig oppdatert.

Med sykepleiernes autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre arbeidsoppgavene på faglig forsvarlig måte. Formålet med autorisasjon er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet. 

Personlige egenskaper:

Mestrer å jobbe selvstendig
Er fleksibel og samarbeidsvillig
Liker utfordringer og tar ansvar
Bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø                                                                                
Helse til over tid å stå i de utfordringer som stillingen innebærer   

Vi tilbyr:

Mulighet for spesialisering etter interesse- og kompetansefelt
Gode permisjons og -stipendordninger for videre kompetanseutvikling                                                                                            
Kompetansetillegg for relevant etter/-videreutdanning i ht. lokal avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Full barnehagedekning i kommunen
Flott natur og mange fritidsmuligheter
Mulighet for alternative turnusordninger
Gode kolleger som vil ønske deg varmt velkommen  
 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  13.06.2021
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3772505
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune