Detaljer


Sykepleier

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker.

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken disponerer to sengeposter, dagkirurgisk post, operativ enhet, ti operasjonsstuer og poliklinikk. Det arbeides bevisst og målrettet med sykepleiefaglig utvikling, hvor den enkelte medarbeider er med i utviklingsarbeidet.

Ved kirurgisk avdeling, Post 2, har vi ledig to vikariater for sykepleiere. Det ene vikariatet er på 55 % (natt) og det andre 80 % (tredelt turnus).

Stillingene innebærer arbeid hver tredje helg. Ansatt rullerer mellom arbeid på ortopedi og øre-nese-hals.

Kirurgisk avdeling, Post 2, utfører operasjoner i store ledd som kne, hofte og skulder, og er ledende innen protesekirurgi.
Øre-nese-hals virksomheten behandler pasienter, både voksne og barn, med blant annet nese- og bihulelidelser og søvnapné. I tillegg utføres det mange tonsillectomioperasjoner.

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Arbeidsoppgaver:
• Mottak og oppfølging av ortopedi og øre-nese-hals pasienter pre og postoperativt, og deres pårørende.
• Observasjon og oppfølging av nyopererte pasienter
• Selvstendig arbeid og samarbeid med andre yrkesgrupper
• Starte behandlingsplaner i forhold til utreise
• Bidra til god pasientflyt innad i sykehuset og samarbeid med behandlingsinstanser i kommune.

Kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Faglig engasjement og fleksibilitet
• God evne til å prioritere arbeidsoppgaver
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
• Evne til nytenking
• Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
• Faglig utvikling
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger

 

Tiltredelse: 01.02.21. Varighet på vikariatene er 1 år med mulighet for forlengelse.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med avdelingssykepleier: Maria Samuelsen tlf. 948 05 967, mail adr.: bmd@lds.no