Detaljer


Sykepleiere

Hjemmesykepleien på Rennesøy har som mål å gi gode og forsvarlige tjenester slik at pasientene kan bo hjemme lengst mulig. Hjemmesykepleien på Rennesøy leverer tjenester hjemme hos mennesker som trenger medisinsk behandling, opplæring, pleie og omsorg i ulike faser i livet. Hjemmetjenesten består av korttidsavdeling, bo -felleskap ved senteret og hjemmesykepleie  til hjemmeboende i kommune bydelen. Vi består av en stabil gruppe engasjerte og selvstendige sykepleiere og fagarbeidere. Nå trenger vi to sykepleiere til med på laget.

Arbeidsoppgaver

Du vil utføre sykepleie til hjemmeboende pasienter og til pasienter ved korttidsavdelingen.                                        
Du vil igangsette, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere tiltak som er bestemt i tråd med vedtak.
Du vil gi behandling og medisiner ordinert av fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten.
Du skal også ivareta primær- og sekundæransvar for brukere.
Du vil ha fokus på god dokumentasjon
Du vil ha i oppgave å veilede medarbeidere og studenter

 

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som sykepleier. HPR-nr. må oppgis i søknad
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Minimumsnivå Norsktest nivå B2.  
Du må ha generelt gode datakunnskaper 
Ønskelig med kjennskap til Cosdoc.

Du må ha sertifikat

 

Personlige egenskaper

Vi er på jakt etter deg som er robust og klarer å stå i krevende saker, og som blir ekstra effektiv når det er mye å gjøre. Du må være en engasjert person som kan jobbe selvstendig og lede andre, samt være trygg på egne beslutninger
Du må kunne fungere godt i team og ha evne til å delegere arbeidsoppgaver slik at det blir rett person til rett oppgaver til enhver tid
Du må like å jobbe i relasjon med mennesker
Du  må være strukturert, effektiv, ansvarsbevisst, fleksibel og løsingsorientert
Du må kunne bidra til et positivt og godt arbeidsmiljø

 

Vi tilbyr
Todelt turnus med dag/ aften og arbeid hver 3. helg. 
Fast stilling i 100 % - stillingsstørrelse kan diskuteres.
Oppstart etter avtale
Hjem Jobb Hjem- ordning
Velvære-stol
Gratis parkering
Gode forsikrings og pensjonsordninger for offentlig sektor
Årslønn for sykepleier kr 410 000- 514 200
Sykepleiere i turnus i Stavanger kommune får et lokalt turnustillegg på kr 12 000 årlig. Tillegget reduseres tilsvarende stillingsstørrelse ved deltidsstilling.