Detaljer

 • Bedrift
  Haugesund kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2020
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2994848
 • Se her for andre jobber fra Haugesund kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier

Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Da ønsker vi deg med på laget.

Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet sykehjem, omsorgsboliger, dagavdeling, kjøkken, frisør og aktivitetsavdeling. De ledige stillingene er  ved vårt sykehjem. Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, to somatiske og en demensavdeling med til sammen 73 plasser.

Visjonen til Udland omsorgssenter er respekt, likeverd og ansvarlighet. Vårt fokus er på pasientenes behov og bidra aktivt til at den enkelte kan benytte sine egne ressurser. Det skal være faglig og god kvalitet på tjenestene vi utøver. Vi jobber etter primærsykepleiesystemet og er opptatt av at Udland omsorgssenter er en trygg og god plass for de som bor her og deres pårørende.

 
 Omsorgssenteret er en levende organisasjon. Vår aktivitetsavdeling  tilrettelegger for aktiviteter, trivsel og innhold i hverdagen for pasienter, pårørende og ansatte. Vi har også flere frivillige som er med på å skape en god hverdag og trivsel for de som bor på senteret.

Vi har et tett samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet, ulike videregående skoler og andre samarbeidsparter.

Haugesund kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Helse Fonna kommunene, og har stor fokus på fagutvikling og tjenesteutvikling innen eldreomsorgen i kommunen.

Beskrivelser av avdelingene 

Avdeling 1: Er en somatisk avdeling med 13 plasser. Denne avdelingen administrerer også nattpersonalet.

Avdeling 2: Er en demens avdeling med 28 plasser fordelt på 4 grupper.

Avdeling 3: Er en somatisk avdeling med 32 plasser fordelt på 4 grupper.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig ansvarlig for de pasientene man er tildelt ansvar for.
 • Kontaktperson for pasient og pårørende, eksterne og interne tjenesteytere. Informere/veilede pasienter og pårørende
 • Sørge for gjennomføring av nødvendige risikovurderinger i henhold til pasientsikkerhet i tillegg til obligatoriske oppgaver som IPLOS, legemiddelgjennomgang, nettverksmøter m.m.
 • Ansvar for å sikre at tiltaksplan evalueres og oppdateres etter behov.
 • Samarbeide tett med annet helsepersonell og delegere oppgaver ut i fra kompetanse.
 • Sykepleiefaglig oppfølgning av pasienter i tett samarbeid med primærkontaktene.
 • Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal
 • Dele kunnskap, samt veiledning av kollegaer, studenter og nyansatte. 
 • Hos oss bidrar alle til at virksomheten drives i samsvar med enheten sine mål og vedtatte budsjettrammer
 •  Bidra aktivt i utviklingsprosesser og HMS arbeid
 •  Utføre sykepleiefaglige prosedyrer og oppgaver, samt ivareta retningslinjer og krav til god sykepleie
 • Delta i gruppens arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens visjon og mål følges
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier gjerne med relevant videreutdannelse
 • Generelt gode datakunnskaper
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Tilsetting i stillingen krever tilfredsstillende politiattest i henhold til gjeldende lovverk.  
 • Personlig egnethet vektlegges  
 • Være oppdatert innen eget fagområde
Personlige egenskaper
 • Du er faglig engasjert og har interesse for ny læring.
 • Du trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs.
 • Du er opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende.
 • Du har evne til å gi og ta imot veiledning.
 • Du skal kunne være fleksibel, miljøskapende, løsningsorientert og ikke minst mestre et hektisk arbeidsmiljø. 
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig, å håndtere krevende situasjoner.
 • Du har gode etiske og faglige holdninger.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere utfra avdelingens ressurser.
 • Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos pasientene.
 • Du er tydelig, motiverende, tilstedeværende og raus.
 • Det forventes at du er lojal mot beslutninger som tas og følger gitte retningslinjer.
 • Du må være helsemessig egnet til arbeidet.
Vi tilbyr
 • 75 - 100 % faste stillinger med arbeid for tiden hver 3. helg
 • 66,43 % vikariat på natt 
 • Hos oss møter du et godt utviklet fagmiljø med mange dyktig kollegaer.
 • Mulighet for videreutdanning i tråd med omsorgssenterets kompetanseplan.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer.
 • Et godt og stabilt arbeidsmiljø.
 • God sykepleierdekning.
 •  Gode pensjons- og forsikringsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring.
 • Startpakke for sykepleiere som flytter til  kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør totalt kr. 40.000,-. Kr. 20.000 utbetales ved oppstart, og resterende kr. 20000.- utbetales  dersom sykepleieren fortsatt er i stilling i Haugesund kommune etter ett år. Utbetaling av kr. 20.000.- etter ett år medfører bindingstid på ytterliggere ett år