• Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1816, SKIPTVET
  SKIPTVET
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4861776
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune
 • Oppdatert 09.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Skiptvet kommune

Sykepleier 26,06 % stilling natt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse:

Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m.f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til den enkelte opplever mestring i hverdagen.

Kort om stillingen:

26,06 % sykepleiestilling natt med arbeid hver tredje helg. Natt tjenesten hos oss har ansvar og oppgaver i hele pleie- og omsorg. De er stasjonert på sykehjemmet, men skal kunne kjøre ut på oppdrag i bygda. Må ha førerkort klasse B. Stillingen er ledig fra Januar 2023.

Arbeidsoppgaver:

• Sikre kvaliteten og bidra til å styrke brukers egne ressurser for å ivareta eget liv og egen helse. (Hverdagsmestring)
• Dekke grunnleggende behov hos bruker.
• Observere og vurdere over endret helsetilstand.
• Planlegge selvstendig og ta raske avgjørelser.
• Gjøre kliniske vurderinger og observere fortløpende brukers helhetlige tilstand.
• Bruke dataverktøy i hverdagen.
• Utføre medisinsk tekniske oppgaver.
• Samarbeide tverrfaglig og med pårørende samt eksterne aktører. (Sykehus o.l)
• Gjøre faglige prioriteringer og delegeringer av arbeidsoppgaver.
• Opplæring/veiledning av studenter/kollegaer m.m

Kvalifikasjoner:

• Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier.
• Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
• Førerkort klasse B

Vi søker en person som:

• Har interesse og engasjement for fagfeltet.
• Har evne til å arbeide selvstendig og i team.
• Er god på kommunikasjon og samarbeid.
• Kan beherske IKT-verktøy, som nettbrett, smarttelefon og PC.
• Er trygg på seg selv og avgjørelser som skal gjøres.
• Er løsningsorientert, endringsvillig og positiv.
• Representerer stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.
• Er lojal, og har en trygghet i egen profesjon.
• Ønsker å bidra positivt i eget arbeidsmiljø

Vi vektlegger:

• Fleksibilitet. At du ser brukernes ressurser og trives med variasjon i arbeidsoppgavene.
• Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
• Tverrfaglig forståelse. Sammen med andre gir vi de beste tjenestene.
• Personlig egnethet og selvstendighet.

Vi tilbyr:

• Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse.
• Personalarm som trygger arbeidet.
• Varierte arbeidsdager med meningsfulle oppgaver for våre pasienter og brukere.
• Et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø som er preget av høyt engasjement, solid kompetanse, åpenhet og pålitelighet.
• Spennende oppgaver.
• Faglige utfordringer.
• Utvikling i vår profesjon.
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
• Nedbetaling av studielån med inn til kr 15.000,- pr. år i fem år fra du begynner hos oss

Rekrutteringstillegg på kr 10.000,- pr år.

Politiattest må framlegges før tiltredelse.  

 

Lønn og vilkår:
Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forberedt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen.
 
Skiptvet kommune ønsker at ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte personer å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 • Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1816, SKIPTVET
  SKIPTVET
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4861776
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune
 • Oppdatert 09.11.2022