Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  25.02.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingsfunksjon:
  Helsepersonell
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  5
 • karriere-kode:
  1236791
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Spørsmål rettes til

Hege Kjelvik


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier 2. avd KAD, Halden Helsehus

Vil du være med på å videreutvikle Halden Helsehus?

2. avd KAD og korttid har følgende ledige sykepleier stillinger:

Sykepleier fast stilling, 100 % stilling med arbeid hver 3. helg.

Sykepleier fast stilling, 73,8 % stilling med arbeid hver 3. helg. Det er mulighet for 100 % fast stilling etter nærmere avtale.

Sykepleier - 3 faste helg stillinger med arbeid hver 3. helg. Rekrutteringsstilling - 3. års sykepleierstudenter kan søke.

Oppgi i søknaden hvilke stillinger du søker på

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og skal være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder ulike tjenester: 3 avdelinger bestående av 5 rehabiliteringsplasser, 7 kommunale akutte døgnplasser (KAD), 30 korttidsplasser, 6 palliative plasser og 18 langtidsplasser, Legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdelingen for aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral).

2. avd KAD og korttid er en spennende avdeling som er i kontinuerlig vekst og utvikling. Avdelingen gir tilbud til pasientgrupper som trenger korttidsopphold før, istedenfor eller etter sykehusinnleggelse. Avdelingen har ca 25 årsverk og tilstreber en fordeling av sykepleiere/fagarbeidere på 70/30. Avdelingen har dyktige leger tilknyttet avdelingen.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie og medisinsk behandling.

Bruke det kliniske blikket for å forebygge sykdom og iverksette best mulig tiltak for pasientene.

Sykepleiefaglig ansvar for oppfølging av pasientene, herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering og igangsetting av sykepleiefaglige tiltak.

Være en pådriver for at pasientenes hverdag skal være god og meningsfull. Tilrettelegge for at våre pasienter skal kunne oppleve trivsel, respekt og trygghet.

Ivareta pårørende i ulike situasjoner.

Være en støttespiller for avdelingsleder og øvrige kolleger i enheten.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Autoriserte sykepleiere, gjerne med etter- og videreutdanning

Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter pasientene i fokus.

Du er god til å arbeide selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.

Du har gode samarbeidsevner, er motiverende, løsningsorientert og fleksibel.

Du viser respekt og omtanke for våre pasienter og kolleger.

Du har gode verdier, høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede vedtak.

Du liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene.

Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes.

Latter og humoristisk sans er noe vi setter pris på i hverdagen.

Personlig egnethet og referanser vil vektlegges.

 

Vi tilbyr:

Tverrfaglig miljø og nettverk.

Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Vi har fokus på positivt læringsmiljø og kvalitetsarbeid.

Turnusarbeid med 35.5 timers arbeidsuke.

10 000,- i rekrutteringstilskudd for sykepleiere i faste stillinger

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Hanne Beate Andersen, avdelingsleder, mobil: 94822251, beate.andersen@halden.kommune.no